Digitala möten

Under våren 2022 planerar SSPD att hålla de inledande mötena digitalt (via Skype):

 • Onsdagen den 19 januari, 19:00: Gunnar Lithén, Vadå Bällsta å? (om ångbåtspostexpeditioner)
 • Onsdagen den 16 februari, 19:00: Ingvar Norelius, Posten kring Nora Bergslags Järnväg och dess föregångare
 • Onsdagen den 16 mars, 19:00: Program ej bestämt

Medlemmar som inte anslutit till SSPD:s Skype-möten tidigare: Kontakta vår webmaster så hjälper han till!

Tidigare möten via Skype:

 • Onsdagen den 16 september 2020 19:00: Per Gustafson berättar om nyårsposten runt sekelskiftet 1900
 • Onsdagen den 21 oktober 2020 19:00: Kjell Nilson plockar upp några posthistoriska pärlor ur de ”femminutersföredrag” som han hållit på SFF-Göteborgs föreningsmöten genom åren
 • Onsdagen den 18 november 2020 19:00: Rikard Azelius visar och berättar om ”Brev till och från svenska besittningar till 1815″. Mötet ställdes in på grund av att föredragshållaren vad sjuk
 • Onsdagen den 16 december 2020 19:00: Jonas Hällström presenterar sitt nya exponat ”Kung Carl XVI Gustaf & Drottning Silvia – Bruksfrimärken 1974-1997”, med fokus på exponatets posthistoriska aspekter. Dessutom kommer Jonas att presentera ”Nya” NORDISK FILATELI från 2021
 • Onsdagen den 20 januari 2021 19:00: Giselher Naglitsch berättar om SverigePaketet 1990-2001, världens största helsak och fixvärdeprodukt
 • Onsdagen den 17 februari 2021 19:00: Sten-Anders Smeds talar om posthistoria från en motivsamlares perspektiv, med exempel från sitt exponat ”Uppsala är bäst
 • Onsdagen den 17 mars 2021 19:00: Mats Bergwall berättar om ”Svensk posthistoria 1920-1921”
 • Onsdagen den 21 april 2021 19:00: Rapport från årsmötet. Rikard Azelius talar om några ofrankerade, men betalda, brev från Malmö på 1860-talet