Digitala möten

Under våren 2021 kommer SSPD att hålla corona-anpassade möten på Skype:

  • Onsdagen den 20 januari 19:00: Giselher Naglitsch berättar om SverigePaketet 1990-2001, världens största helsak och fixvärdeprodukt
  • Onsdagen den 17 februari 19:00: Sten-Anders Smeds talar om posthistoria från en motivsamlares perspektiv, med exempel från sitt exponat ”Uppsala är bäst
  • Onsdagen den 17 mars 19:00: Mats Bergwall berättar om ”Svensk posthistoria 1920-1921”
  • Onsdagen den 21 april 19:00: Rapport från årsmötet. Rikard Azelius talar om några ofrankerade, men betalda, brev från Malmö på 1860-talet

Information om hur man deltar kommer att skickas ut till medlemmarna via e-post inför varje möte. Medlemmar som inte får utskick: Meddela aktuell e-postadress till info@sspd.se.

Corona-hösten 2020 började SSPD ha möten på Skype. Historik översikt över tidigare möten:

  • Onsdagen den 16/9 2020 19:00: Per Gustafson berättar om nyårsposten runt sekelskiftet 1900
  • Onsdagen den 21/10 2020 19:00: Kjell Nilson plockar upp några posthistoriska pärlor ur de ”femminutersföredrag” som han hållit på SFF-Göteborgs föreningsmöten genom åren
  • Onsdagen den 18/11 2020 19:00: Rikard Azelius visar och berättar om ”Brev till och från svenska besittningar till 1815″. Mötet ställdes in på grund av att föredragshållaren vad sjuk
  • Onsdagen den 16/12 2020 19:00: Jonas Hällström presenterar sitt nya exponat ”Kung Carl XVI Gustaf & Drottning Silvia – Bruksfrimärken 1974-1997”, med fokus på exponatets posthistoriska aspekter. Dessutom kommer Jonas att presentera ”Nya” NORDISK FILATELI från 2021