Digitala möten

SSPD kommer under hösten 2020 att hålla följande corona-anpassade digitala möten via Skype:

  • Onsdagen den 16 september 19:00: Per Gustafson berättar om nyårsposten runt sekelskiftet 1900
  • Onsdagen den 21 oktober 19:00: Kjell Nilson plockar upp några posthistoriska pärlor ur de ”femminutersföredrag” som han hållit på SFF-Göteborgs föreningsmöten genom åren
  • Onsdagen den 18 november 19:00: Rikard Azelius visar och berättar om ”Brev till och från svenska besittningar till 1815″ (Mötet ställdes in på grund av att föredragshållaren vad sjuk)
  • Onsdagen den 16 december 19:00: Jonas Hällström presenterar sitt nya exponat ”Kung Carl XVI Gustaf & Drottning Silvia – Bruksfrimärken 1974-1997”, med fokus på exponatets posthistoriska aspekter. Dessutom kommer Jonas att presentera ”Nya” NORDISK FILATELI från 2021

Möten under våren 2021, fortfarande via Skype (om inte annat meddelas):

  • Onsdagen den 20 januari: Giselher Naglitsch berättar om SverigePaketet 1990-2001, världens största helsak och fixvärdeprodukt
  • Onsdagen den 17 februari:
  • Onsdagen den 17 mars:
  • Onsdagen den 21 april: Årsmöte och ett kortare föredrag

Information om hur man deltar kommer att skickas ut till medlemmarna via e-post inför varje möte. Medlemmar som inte får utskick: Meddela aktuell e-postadress till info@sspd.se.