GDPR

Information på hemsidan

SSPD publicerar inte fotografier där det går att identifiera personer på föreningens hemsida.

Vi har gjort bedömningen att vi kan publicera innehållsförteckningar från våra publikationer utan medgivande från författarna. Informationen är att betrakta som sammanställningar av känd biblioteksinformation, all information finns på KB, och anses därmed inte vara en personuppgift.

För följande publiceringar kommer SSPD att hämta in medgivande i varje enskilt fall.

Medgivande för styrelseledamöter

Jag medger att SSPD publicerar mitt namn under rubriken ”Styrelse” på föreningens hemsida.

Medgivandet kan när som helst dras tillbaka. Om så sker kommer SSPD att ta bort informationen från hemsidan så fort det är praktiskt möjligt.

Medgivande för föredragshållare

Jag medger att SSPD publicerar mitt namn, information om mitt föredrag och eventuellt ett referat från föredraget på föreningens hemsida.

Medgivandet kan när som helst dras tillbaka. Om så sker kommer SSPD att ta bort informationen från hemsidan så fort det är praktiskt möjligt.

Medgivande för utställare på nätet

Jag medger att SSPD publicerar en länk till mitt exponat på föreningens hemsida och att mitt namn framgår i anslutning till länken.

Medgivandet kan när som helst dras tillbaka. Om så sker kommer SSPD att ta bort informationen från hemsidan så fort det är praktiskt möjligt.

Medlemsregister

SSPD lagrar namn, adress, telefonnummer och e-postadress till alla medlemmar. Kontaktinformationen behövs för att föreningens verksamhet ska fungera och kräver inte medgivande.

Föreningen skickar årligen ut ett medlemsregister i pappersform tillsammans med medlemsbladet Posthistoriska notiser. Att bygga nätverk och lära känns andra medlemmar är en central del av föreningens verksamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att detta är en del av föreningens verksamhet och därmed krävs inte medgivande. Om någon medlem uttryckligen begär att inte vara med på listan kommer styrelsen självklart att tillgodose detta önskemål.