Skype-möten i vår

På grund av smittspridningen håller SSPD de kommande medlemsmötena via Skype:
19 januari kl. 19.00: Gunnar Lithén berättar om ångbåtspostexpeditioner under rubriken ”Vadå Bällsta å?”
16 februari kl. 19.00: Ingvar Norelius, ”Posten kring Nora Bergslags Järnväg och dess föregångare”
16 mars kl. 19.00: Program ej bestämt

Medlemmar som inte anslutit till SSPD:s Skype-möten tidigare: Kontakta vår webmaster så hjälper han till!

Årsmöte planeras till den 20 april, men det återstår att se om det går att genomföra fysiskt eller om vi får hålla det per post/mejl. Mer information kommer.