SSPD på FINLANDIA

Flera SSPD-medlemmar kommer att åka till FINLANDIA 2017 i Tammerfors 24-28 maj. Det finns förnärvarande inte någon planerad föreningsaktivitet i Tammerfors.