Svensk posthistoria 1855-1925

Författarna till boken ”Svensk posthistoria 1855-1925”, Jan Billgren och Sören Andersson, har gett SSPD tillåtelse att publicera boken på hemsidan. Boken är sedan länge slutsåld från förlaget så publiceringen är viktig för svensk posthistoria och – framför allt – för nya intresserade samlare av posthistoria.

Svensk posthistoria är på över 300 sidor så det är ett relativt omfattande jobb att scanna och redigera bilderna. PDF-filer kommer att publiceras allteftersom arbetet fortskrider.

Av praktiska skäl är boken uppdelad på en PDF-fil per rubrik i innehållsförteckningen.

Svenska posthistoria 1855-1925

Omslag
Förord
Innehållsförteckning
Kapitel 1: Det svenska postverket 1855-1925 (sid. 1-18)
Kapitel 2: Brevförsändelser (sid. 19-86)
Kapitel 3: Brevkortsförsändelser (sid. 87-108)
Kapitel 4: Trycksaksförsändelser (sid. 109-132)
Kapitel 5: Postanvisningar (sid. 133-166)
Kapitel 6: Paket (sid. 167-252)
Kapitel 7: Tidningar (sid. 253-264)
Kapitel 8: Övriga posttjänster (sid. 265-296)
Kapitel 9: Källor för posthistorisk forskning (sid. 297-312)
Efterord
Index
Litteraturförteckning