PKM – postens postkassamaskiner

Postkassamaskiner (PKM) infördes på postkontoren i Sverige i mitten av 1970-talet och användes en bit in på 2000-talet. De lämnade spår i form av gula kvitton och maskinskrivna kvittensrader på allehanda postala dokument. Här samlar vi information om postkassamaskinerna. Informationen kan bland annat hjälpa samlare att tolka sådana kvitton och kvittenser.

Introduktionstext av Giselher Naglitsch som ger en bakgrund till postkassamaskinerna
En mer utförlig artikel är publicerad i nr 15 av Aktuellt om Posthistoria, som finns att beställa här.

Förteckning över transaktionstyper och transaktionskoder

Förteckning över koder för olika postkontor (från Postens allmänna cirkulär 1978)

Postfilateli – utställningssamling av Giselher Naglitsch som visar hur postkassamaskinerna användes.

Exempel på olika betalningstjänster där utbetalningar kvitterats i postkassamaskin. Från Giselher Naglitschs samling.