Belöning till Giselher Naglitsch

Vi gratulerar sällskapets tidigare sekreterare och redaktör Giselher Naglitsch, som belönats av Karl-Erik Stenbergs minnesfond för sina posthistoriska insatser. Bland annat uppmärksammas han för sitt arbete med SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Den fullständiga motiveringen och mer information om minnesfonden finns att läsa på Sveriges Filatelistförbunds hemsida.