Stadgar

Sällskapets stadgar med beslutad uppdatering från 11 april 2021 finns som PDF-fil här.