Posthistoriska notiser

Posthistoriska notiser är sällskapets medlemsblad. Förutom medlemsinformation innehåller de korta artiklar och notiser, ibland i form av frågor/svar. Notiserna ges ut fyra gånger om året och skickas till medlemmarna med post. De finns också att läsa på Postmuseums bibliotek.

Restexemplar av gamla nummer finns att köpa för 25 kr/st. plus porto. Kontakta info@sspd.se.

Innehåll (utöver medlemsinformation):

Nr 2/2024
• Tidigaste (?) kända brevet från Norge till Sverige (Richard Bodin)
• Litteraturanmälan: Posthistoria från Bohuslän (Gunnar Lithén)
• Assurerat brev 1877 från Westerlanda till Paris (Anders Lundgren)
• Man tager vad man haver I (Kjell Nilson)
• Istället för lösen (Per Gustafson)
• Ny värmländsk lokalpost (Leif Ruud)
• Brevets väg från Storbritannien till Sverige i modern tid (Daniel Wallman)


Nr 1/2024
• Frankrike–Tyskland transittaxor 1801–1849 (Lennart Ryberg)
• SSPD:s uppmuntringspris till Mikael Carlsson


Nr 4/2023
• Svensk spion i Norge för Gestapos räkning! (Staffan Karlsson)
• Några tidiga ångbåtsbrev från Sverige till Finland (Per-Edvin Persson)
• Valutakontroll – Inköpsanmälan under andra världskriget (Kjell Nilson)
• Ett felfrankerat brev till Frankrike 1882 (Erik Hamberg)
• ”Nordens Casablanca” (II) (Staffan Karlsson)
• PCA 1 (Staffan Karlsson)


Nr 3/2023
• Ny katalog om Bohusläns posthistoria är på gång (Anders Lundgren)
• Mottagningsbevis (Erik Hamberg)
• Betalade hotellen för gästernas post? (Per Gustafson)
• Maskinstämpel, typ XIII, Kristianstad (Arne O. Olsson)
• Ny medlem berättar om vapenbrev (Mikael Carlsson)


Nr 2/2023
• Kärleksbrev – en udda posttjänst på Boxholms postkontor (Erika Dingfors och Göran Persson)
• Transitbrev genom Storbritannien till och från Sverige fram till 1860 (Rikard Azelius)


Nr 1/2023
• Brev från Kassel i furstendömet Hessen till kung Karl XII (Richard Bodin)
• Obeställbar post till hotell (Per Gustafson)
• Hamilton i Uppsala (Sten Anders Smeds)


Nr 4/2022
• Ett av mina favoritobjekt (Lennart Ryberg)
• Hur brev till poststationer skulle adresseras – Underrättelser för korrespondenter år 1868 (Giselher Naglitsch)


Nr 3/2022
• Är detta det tidigaste svenska brevet till Skottland? (Wayne Donaldson)
• Ett intressant brev från St Barthélemy 1832 (Rikard Azelius)
• Riktiga poststämpeln Järpen + tillbehör såld på Tradera (Richard Bodin)
• Ett transatlantiskt brev över Kungliga Svenska Postkontoret i Hamburg (Dieter Fullrich)
• Sigtunabygdens posthistoria från mitten av 1600-talet till nutid, från Mårten Litz i Tullstugan till Paulina på Coop – litteraturanmälan (Giselher Naglitsch)


Nr 2/2022
• P.S. Postkort – en outsinlig källa till postal dokumentation (Giselher Naglitsch)
• Postutväxling Australien-Schweiz-Thailand (Staffan Karlsson)
• PostNords nya paketboxar (Giselher Naglitsch)
• Svar om tjänstebrevkortet från Wintrie (Arne O. Olsson och Staffan Karlsson)
• Redaktören tackar för sig (Giselher Naglitsch)


Nr 1/2022
• Ångbåts PXP i Bohuslän (Leif Johansson)
• Om rakstämplarnas gravör Daniel Hedlund (Erik Hamberg)
• Svar om Arne O. Olssons brev från Meisdorf (Sören Andersson)
• Kungliga Svenska Postkontoret i Hamburg (Dieter Fullrich)
• Stämpeln K.B. aus Schweden (Dieter Fullrich)
• Några betalda ofrankerade brev från Malmö i början av 1860-talet (Rikard Azelius)
• Lantbrevbärarlinjen Östhammar-Elfsnäs (Bosse Eriksson)
• Upplysning efterlyses, om tjänstebrefkort från Wintrie (Tomas Karlsson)


Nr 4/2021
• SSPD på Eslövia 2021 (red.)
• Postväg med frågetecken (Arne O. Olsson)
• Tack för berikande svar om paketkort till Norge! (Arne O. Olsson)
• Pressgrannar om kronobrevbäring (Sten-Anders Smeds)
• Roterade stämpelstampar på cirkelstämplar (Leif Johansson)
• Svenska dirigeringsstämplar för eftersändning (Göran Heijtz och Leif Ruud)
• Tilläggstjänster på militärförsändelser – repris (Staffan Karlsson)


Nr 3/2021
• Posthistoriska notiser, 100 nummer (Giselher Naglitsch)
• Posthantering för företag – Frankeringsservice (PostNord/red.)
• Norskt paketadresskort till Sverige 1893 med några frågetecken (Arne O. Olsson)
• Adresskort för gåvopaket från USA under andra världskriget (Arne O. Olsson)
• Svärtad stämpel (Staffan Karlsson)
• Rätt eller fel, om tilläggstjänster på militärförsändelser (Staffan Karlsson)
• Affärsvykort, en udda helsak (Erik Hamberg)
• Fjäderbrev till Pernå, Savolax och Kymmenegårds län 1765, icke från Estland (Sten-Anders Smeds)
• Portokoder – köp porto online (PostNord/red.)
• Två brev med strålstämplar och lite extra (Giselher Naglitsch)
• Post till resande (Per Gustafson)


Nr 2/2021
• Välkomstord från vår nye ordförande och avskedsord från vår gamle (Gunnar Lithén resp. Staffan Karlsson)
• På slutspurt mot bolagiseringen 1994 (Giselher Naglitsch)
• Ransoneringsförsändelse (Staffan Karlsson)
• Återanvänd ransoneringsförsändelse (Arne O. Olsson)
• Eftersänt paketadresskort med ”studsfrankering” (Arne O. Olsson)
• Sjældenhed – ak ja (Otto Kjærgaard)
• Lite posthistoria från Svenstorp (Christer Mårtensson)
• Claes Hederstierna – en filatelins minimalist (Claes Hederstierna)


Nr 1/2021
• 1 mars 1994 – modernt, men nog så svårt! (Giselher Naglitsch)
• Det är inte alltid så som det står skrivet i Postens cirkulär (Staffan Karlsson)
• Något om lösenetiketter med fasta valörer (Leif Bergman)
• Manipulerad försändelse (Staffan Karlsson)
• Katastrofen på Kastrup den 26 januari 1947 (Leif Ruud)
• Tjänsteförsändelser om poliovaccinering och difteri (Valter Skenhall)
• Fel men tolererat – ”An honest mistake!” (Mats Ingers)
• Mårten Litz, Sigtunas första postmästare (Giselher Naglitsch)


Nr 5/2020
• Tjänstebrevkort med tryckta epidemirapporter (Tomas Karlsson)
• Legitimation, historiska uppgifter, efter Grape 1952 (Giselher Naglitsch)
• Erland Brand in memoriam (Arne O. Olsson)
• För hundra år sedan härjade ryssligan (Staffan Karlsson)
• Liten ABC-bok, efter Rune Almqvist
• Nordisk Filateli i ny regi och ny skepnad (Jonas Hällström)
• Posthistorisk nyårspost (Per Gustafson)


Nr 4/2020
• Epidemirapporter under spanska sjukans tid (Arne O. Olsson)
• Ett brev med många frågetecken och hur man kan få hjälp (Kjell Nilson)
• Gränsen är stängd (Staffan Karlsson)
• Postgirot – utbetalningstelegram (Jan-Olov Edling)
• Ohederlig postmästare i Östhammar (Bo Eriksson)
• Världskongressen i Stockholm 1911 – rösträtt för kvinnor (Bo Eriksson)
• Paragrafryttare eller problemlösare? (Tomas Karlsson)
• Delgivning med frisvar (Giselher Naglitsch)
• PostNord – utlämningsställe (Giselher Naglitsch)


Nr 3/2020
Extranummer i coronatider
• Abonnemang – Östhammars Tidning m.fl. (Bo Eriksson)
• Desinfekteradt och karantän (Jan-Olov Edling och red.)
• Problem med anhopning av paket under jularna på 1960-talet (Matthias Hapke)
• Katastrofen på Kastrups flygstation den 26 januari 1947 (Arne O. Olsson)
• Spioncentral Stockholm (Staffan Karlsson)
• Stockholm 22/3 1872, obetalt lokalbrev till Skånsta (Giselher Naglitsch)


Nr 2/2020
• Posten längs järnvägen Malmö-Simrishamn (Hans Uno Hansson)
• Warszawasvenskarna (Staffan Karlsson)
• En försändelse med ”knorr” – postutväxling med USA 1943 (Staffan Karlsson)
• Spionage i Göteborg i samband med krigsfångeutväxlingen 1944 (Staffan Karlsson)
• och eller & – i adressen till postväska (Giselher Naglitsch)
• Kommentarer från läsekretsen – Välgörenhetsmärken på brevkort (Bo Eriksson)
• Hitta till postverkets digitaliserade statistik (Valter Skenhall)


Nr 1/2020 (jubileumnummer)
• SSPD 50 år (Arne Forssén)
• Bandeau-stämplarna i Svenska Baltikum (Arne O. Olsson)
• Svensk posthistoria från Guadeloupe (Fredrik Ydell)
• Vad breven kan berätta (Gert Fredriksson)
• Paketpost Västerås-Stockholm under 1800-talet (Jan-Ove Brandt)
• Lösbrev till Himmelsö 1857 (Mats Ingers)
• Nya posttjänster 1875 till 1920 (Jan-Olov Edling)
• Oscarsperiodens posthistoria (Per Gustafson)
• Post under första världskriget (Tomas Karlsson)
• Ångbåtspostexpeditioner (Gunnar Lithén)
• Tjänsteförsändelser 1920-1990 (Valter Skenhall)
• Mitt samlande av Tre Kronor (Kjell Nilson)
• Svensk olyckspost (Leif Ruud)
• Om Täby posthistoria (Arne Forssén)
• Postrestriktioner under andra världskriget (Staffan Karlsson)
• Frimärkets roll under senare år (Lars Wester)
• Post-Filateli (Giselher Naglitsch)


Nr 4/2019
• Postmuseums historiska kartor på Digitalt museum (red.)
• Posthistoriska dagen (red.)
• Välgörenhetsmärken på brevkort – kommentar till Tomas Karlssons artikel i föregående nummer (Arne O. Olsson)
• Hjälp önskas med kvarstadsetikett (Gunnar Zetterman)
• Fönsterkuvert är intressant posthistoria (Kjell Arvidsson)
• Greklandshjälpen 1942-1945 (Staffan Karlsson)
• Af förekommen anledning, Sigtuna posthistoria (Giselher Naglitsch)


Nr 3/2019
• Rekommenderas, ur brevlåda (Giselher Naglitsch)
• Innehåll kan vara intressant (Valter Skenhall)
• Mer om välgörenhetsmärket på brevkort (Tomas Karlsson)
• Post-Philately, paket med mottagningsbevis (Giselher Naglitsch)
• Ett rekbrev med ”knorr” (Arne O. Olsson)
• Euroletter (Arne O. Olsson)
• Adressat abgereist – vi såg inte medmänniskan (Staffan Karlsson)
• Lokalbrev från London – väcker frågor i Sverige (Kjell Arvidsson)
• Filatelistisk litteraturpristävling – Trelleborgsmedaljen


Stockholmia special 2019
Specialnummer/handout från SSPD:s presentation av posthistoriska forskningspärlor på Stockholmia 2019, med information om hur man hittar några viktiga posthistoriska källor. Tillgängligt här.
• Taxor
• Kartor
• Kungörelser
• Postlägenheter
• Posthistorisk handbok


Nr 2/2019
• Euroletter – en bortglömd och ovanlig försändelsetyp (Erik Hamberg)
• Brev på mystisk irrfärd (Lars Wester)
• Svensk Kassaservice AB (Evert Zetterberg)
• Snö, hinder från postens framförande, det måste beivras (Lars Wester)
• Postutväxling med USA den 27/6 1945 (Staffan Karlsson)
• Valutakontroll (Staffan Karlsson)
• 1692 års taxor (Giselher Naglitsch)
• Företagsbrev – en gång till (Valter Skenhall, Red.)


Nr 1/2019
• Frågor om nyårspost vid förra sekelskiftet (Per Gustafson)
• Frimärken eller inte? (Lars Wester)
• Rapport om posthistoriska dagen och SSPD:s uppmuntringspris (Red.)
• Inför SSPD:s 50-årsjubileum (Red.)
• Lokalt tryckta PS-blanketter (Erik Hamberg)
• Mycket att lära av postala blanketter (Giselher Naglitsch)
• Franko-/förlagsetiketternas pris 1981-2003 (Red.)


Nr 4/2018
• Mynt i assurerade brev (Per Gustafson)
• Olof Rudbecks postjakter och annan otillåten hantering av förseglade brev (Giselher Naglitsch)
• Kurirpost (Staffan Karlsson)
• Hotellpost (Staffan Karlsson)
• ESS-brev värde med utökat beloppsansvar (Lars Wester)
• Frankoetiketter, även benämnda förlagsetiketter (Evert Zetterberg)
• Efterlysning – Smörtillståndsstämplar (Jan-Olov Edling)
• Hemforsling – än en gång (Lars Wester, Giselher Naglitsch)


Nr 3/2018
• Om Ruggsätraposten och en liten poststation på Upplandskusten (Giselher Naglitsch)
• Hemforsling (Jan-Olov Edling, Valter Skenhall)
• Hemforslingstaxa (Red.)
• PS-kort med tilltryck med eget blankettnummer (Per-Olof Jansson)
• Post från estnisk flykting (Staffan Karlsson)
• Bertil I. Larsson till minne (Jonas Hällström)
• Efterlysningar tjänstebrevkort (Tomas Karlsson)


Nr 1b/2018 (felnumrerat, borde varit nummer 2)
• Ett aerogram som gruppkorsband? (Gunnar Dahlstrand)
• Postförskottsförsändelser avs. abonnemangskvitto: Lantbrukstekniska kalendern 1958-59 (Evert Zetterberg)
• 1974 års kanadensiska poststrejk, även kallad Wildcat Strike (Per-Olof Jansson)
• Försändelse i retur 1 (Staffan Karlsson)
• Försändelse i retur 2 (Staffan Karlsson)
• Så fick man inte göra – ändå slank det igenom (Evert Zetterberg)
• Post från dansk flykting (Staffan Karlsson)


Nr 1/2018
• Efterlysning, svenska figurstämplar (Kjell Nilson m.fl.)
• Efterlysning, svenska försändelser fram till 1940 (Staffan Ferdén)
• Ackumulerad lösen (Leif Bergman)
• Tur och retur Riksgränsen 1931 (Arne O. Olsson)
• Spårvagnspost, kommentar till artikel i förra numret (Leif Bergman)
• Instruktioner att främja postens snabba expediering (Giselher Naglitsch)
• Sigtunanotiser 1698 och 1708 (Giselher Naglitsch)
• P.S. Tjänstefrankotecken (Evert Zetterman)
• Social filateli i rösträttens barndom (Arne Forssén)


Nr 4/2017
• Nyupptäckt blankett – Avi om värdeförsändelse (Jan Billgren)
• Spårvagnspost (Kjell Nilson)
• Hemforslingsavgifter (Evert Zetterberg)
• Hundskatt (Evert Zetterberg)
• Fortskaffas af Mård och Forsberg, år 1826 (Giselher Naglitsch)
Dessutom:
• Information om posthistoriska dagen, lördag 25 november, och en blänkare om Postmuseum utställning Transit


Nr 3/2017
• År 1808 skulle även lantvärnsmännen få sända fribrev (Giselher Naglitsch)
• Vätös bönder vill inte befatta sig med kronoposten (Karin Svahn)
• Postbehandling av returer av paket med skadat innehåll (Evert Zetterberg)
• Brevkort till koncentrationsläger, varför rekommenderades det? (Staffan Karlsson)
• Dansk ispost via Sverige, hur kom det över Öresund? (Arne Forssén)
• NETEX – filatelistiska utställningar på nätet (Per Gustafson)


Nr 2/2017
• Fjerdingslöf – Fjärdingslöf – Fjärdingslöv (Arne O. Olsson)
• Om postkassamaskinernas första tid (Evert Zetterberg)
• Rekommenderade brevkort (Tomas Karlsson)
• Postförskott till Tyskland år 1908 (Mattias Hapke)
• Ett brev som aldrig skulle ha lämnat Sverige (Kjell Nilson)
• Censur kan inte medgivas (Staffan Karlsson)
• En intressant sak – brev eller brevkort? (Evert Zetterberg / Giselher Naglitsch)
• Svar på frågor om brevkortet till Rockford med lösen (från nr 1/2017)


Nr 1/2017
• Förenade järnvägs- och poststationer (Leif Bergman)
• Missiv – så skall det gå till! (svar på fråga från nr 4/2016)
• Brev till Rockford frankerat med 4×5 öre, men ändå lösenbelagt (Valter Skenhall)
• Postfack på förenad järnvägs- och poststation. Uppföljning till artikel i nr 4/2016. (Karin Svahn, Leif Bergman)
• Kassakontroll vid förenad järnvägs- och poststation (Giselher Naglitsch)
• Varning för falskstämplade Svarsmärke M1, Stockholm 30 (Richard Bodin)


Nr 4/2016
• Adresskort för paket som luftpostbefordrats (Arne O. Olsson)
• Vad är ett missiv (Kjell Nilson)
• Kvitto på postfacksavgift (Giselher Naglitsch)
• …anmärkt belopp (Gunnar Dahlstrand)
• 25 koppar gott kaffe (Evert Zetterberg)
• Hur spred man kungörelser? (Arne O. Olsson)
• Slutgiltig rättelse: Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott) (från nr 2/2016)


Nr 3/2016
• Föreningsbrev 1981-2014 (Evert Zetterberg)
• Lite på tvären – men nog så effektivt (Giselher Naglitsch)
• Postreformen år 1718 (Giselher Naglitsch)
• Hur spred man dessa kungörelser? (Giselher Naglitsch)
• Postdiligens: Ett ouppklarat fall (Kjell Nilson)
• Rättelse: Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott) (från nr 2/2016)
• Ett stämpelmysterium (Herb Volin)
• Avgift för föreningsabonnemang (Giselher Naglitsch)


Nr 2/2016
• Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott)
• Tidningsexpress (Leif Bergman)
• Flera ouppklarade fall: samlingsförsändelse med flera brev, girokort – telefonutbetalning och allegat A (Kjell Nilson)
• Kvarliggande brev och paket (Giselher Naglitsch)
• REK-etiketter, uppdatering av Facit Postal (Peter Nordin)
• Nyheter – debatt – frågor och svar