Sällskapspost

Sällskapspost gavs ut av Ingvar Larsson från 1994 till 1998. Publikationen har ett rikt innehåll av posthistoria, men innehåller även referat från föreningsmöten och utställningar. Ingvar Larsson har medgivit publicering av scannade Sällskapspost på denna sida. SSPD framför ett stort tack till Ingvar. Trevlig läsning!

Nr 1, nr 2, nr 3 och nr 4 är en artikelserie som behandlar penningbrevens försändning.

Nr 5 behandlar Postsparbanken.

Nr 6 behandlar postgirot.

Nr 7 handlar om obeställbara försändelser.

Nr 8 behandlar telegram och telegrampostanvisningar.

Nr 9 behandlar mindre poster utanför den allmänna posten, exempelvis bakpost, ballongpost och basarpost.

Nr 10 och nr 11 behandlar avgiftsfria försändelser som fribrev och P.S.

Nr 12 och nr 13 behandlar obetalda brev. Nr 14 behandlar lösenstämplar och lösenpåteckningar.

Nr 15 behandlar inkassering.

Nr 16 behandlar reklamationer och nr 17 behandlar reklamationskontoret och dess arbetsuppgifter.

Nr 18 behandlar löpsedlar.

Nr 19 behandlar besvaringsärenden.