Stockholm

SSPD har möten i ABF-huset på Sveavägen 41 (lokal för höstens möten meddelas så snart vi vet). Mötena börjar kl. 17.30 med köp-försäljning-byte, social samvaro och närvarolotteri. Därefter föredrag kl. 18.30, då vi även startar Skype-sändning från mötet så att medlemmar runt om i landet kan delta.

Höstens möten på ABF-huset:

  • 18 september: Giselher Naglitsch, Lösväskor och deras användning
  • 20 november: Leif Bergman, Stockholms stadspost
  • 4 december: Arne O. Olsson, Svenska försändelser till utlandet som lösenbelagts

Posthistoriska dagen:
26 oktober på Mäster Olofsgården i Gamla stan
11.00-12.00 Köp, försäljning, byte, social samvaro
12.00-15.00 Föredrag av Peter Wittsten, Lars Liwendahl och Staffan Smedberg
Därefter gemensam middag på restaurang S:ta Clara i Gamla stan
Se det fullständiga programmet här!

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Medlemmar som vill delta via Skype och inte redan är anslutna till SSPD:s Skypemöte, kontakta vår webmaster!

ABF-huset avbildat av en frankeringsmaskin från 1971. Valören 222 öre motsvarar inte något existerande porto. Förmodligen rör det sig om ett prov.