Stockholm

I Stockholm anordnar SSPD normalt möten med föredrag en gång i månaden under höst och vår. Under corona-pandemin har vi istället hållit digitala möten via Skype. Inför hösten 2021 planerar vi att hålla de två första mötena (september och oktober) digitalt, och därefter återgå till fysiska möten:

 • Lördagen den 20 november: Posthistoriska dagen, Postmuseum 12:00-15:30.
  Leif Nilsson: Landstormen och landstormsfrimärkena 1916-1918
  Göran Persson: Posten i Östersjöområdet under Krimkriget
  Tobias Rein: Posthistoriska aspekter på val av försändelser i ett traditionellt Oscarsexponat.
  Mötet är öppet för alla, även icke-medlemmar.
 • Onsdagen den 15 december, kl. 19.00: Möte tillsammans Hembygdsfilatelisterna i Filatelistförbundets nya lokal i Älvsjö. Per-Göran Carlsson, ordförande i Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV) berättar om ”Svenska historiska
  värdepapper”.
  Föranmälan till info@sspd.se då antalet platser i lokalen är begränsat.

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).