Stockholm

SSPD har möten i ABF-huset på Sveavägen 41, lokal Brantingrummet (plan 1). Mötena börjar kl. 17.30 med köp-försäljning-byte, social samvaro och närvarolotteri. Därefter föredrag kl. 18.30, då vi även startar Skype-sändning från mötet så att medlemmar runt om i landet kan delta.

  • 17 januari: Sören Andersson, Paketpost från USA till Sverige
  • 21 februari: Lars Kenneth Dahlqvist, Moderna stämplar
  • 20 mars: Staffan Karlsson, Militärpostala pärlor – försändelser från olika perioder och deras historiska bakgrund
  • 17 april: Årsmöte samt presentation av Aktuellt om Posthistoria nr 17

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Medlemmar som vill delta via Skype och inte redan är anslutna till SSPD:s Skypemöte, kontakta vår webmaster!

ABF-huset avbildat av en frankeringsmaskin från 1971. Valören 222 öre motsvarar inte något existerande porto. Förmodligen rör det sig om ett prov.