Styrelse

Ordförande: Gunnar Lithen
Sekreterare: Giselher Naglitsch
Kassör: Leif Ruud
Övriga styrelseledamöter och suppleanter: Arne Forssén, Per Gustafson, Mats Ingers, Tomas Karlsson, Kjell Nilson och Lars Wester.