Posthistoriska dagen 2024

Nu är programmet klart för SSPD:s posthistoriska dag i Stockholm den 26 oktober. Alla är välkomna. Innan dess hoppas vi att alla medlemmar och samlarvänner får en fin sommar!

Höstens möten i Stockholm

I höst har vi tre möten på ABF-huset i Stockholm, som även sänds via Skype. Det blir föredrag av Giselher Naglitsch, Leif Bergman och Arne O. Olsson. Dessutom anordnas Posthistoriska dagen på Mäster Olofsgården i Gamla stan, med efterföljande middag på restaurang S:ta Clara. Läs mer på vår mötessida!

Militärpostal Tidskrift – MPT 95

Det har kommit ett nytt nummer – nummer 95 – av Militärpostal Tidskrift (MPT). Här kan man bland annat läsa om falska stämplar från SAAR-bataljonen, felaktigt behandlade fältpostförsändelser och ISAF. Innehållsförteckningen och PDF-filer för nerladdning finns här.

Höstens möten i Lund

SSPD Syd har bokat in höstens möten i Lund. Det blir presentationer av Valter Skenhall och Fredrik Ydell, och därtill diskussioner om rekbrev och om posthistoriska objekt från utställningen Karlstad 2024. Valters och Fredriks presentationer sänds även via Skype, så att medlemmar runt om i landet kan ta del av dem. Programmet finns på SSPD Syds mötessida.

Årsmöte med presentation av Aktuellt om Posthistoria

SSPD höll sitt årsmöte på ABF-huset och via Skype den 17 april. Gunnar Lithén valdes till ordförande för ännu ett år, och även övriga styrelsen fick förnyat förtroende. Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Tomas Karlsson det nyutkomna nummer 17 av sällskapets skrift Aktuellt om Posthistoria. Det innehåller sju spännande artiklar om posthistoria och, som Tomas uttryckte det, annan kommunikationshistoria:

– Patrik Larsson: ”Angelägne ordres och bref som eij kunna sändas med Posten, eller tåla drögzmåhl, beställes genom budkafla”. Befordran av brev med soldatpost vid regementena inom Skaraborgs län
– Matthias Hapke: Svensk post på näver eller trä
– Erik Hamberg: Om användningen av stämpeln ”Rekommenderas”
– Per-Edvin Persson: Den optiska telegrafen Grisslehamn – Signilskär – Eckerö 1796–1809
– Lars-Erik Torstensson: Förenade post- och järnvägsstationer
– Arne O. Olsson: Valörurklipp från helsaker använda som frimärken
– Fredrik Ydell: Vasadynastin – från Gustav till Kristina

Det nya numret är utsänt till sällskapets medlemmar. Det finns också till försäljning.

Ny bok: Frimärkssamlandets historia

Sedan flera år har vår medlem Lars Liwendahl arbetat med en bok om frimärkssamlandets historia, med fokus på bältespännarfilatelin. Nu är boken färdig och lansering sker den 25 april kl. 18.30 på Mäster Olofsgården i Stockholm. Alla hälsas välkomna denna kväll för att höra Lars berätta om sin bok. Det finns möjlighet att delta på plats efter föranmälan till Lars. SSPD:s medlemmar kan också delta via Skype, kontakta i så fall ordförande Gunnar Lithén! Skypesändningen beräknas börja kl. 18.45. Mer information om boken och presentationen finns här.

Lyckat SSPD-evenemang i Göteborg

Liksom förra året blev vår posthistoriska vårträff i Göteborg festlig, folklig och (nästintill) fullsatt. Auktionsvisning, litteraturförsäljning och fyra föredrag i posthistorisk toppklass på Dalheimers hus var en lyckad kombination. I år innebar dagen dessutom premiär för ett nytt nummer av SSPD:s skrift Aktuellt om Posthistoria, som nu även finns till försäljning via hemsidan.

Ett stort tack till alla inblandade – föredragshållare, medarrangörer, övriga medverkande och åhörare! Posthistoria 2024 arrangerades av SSPD i samarbete med SFF Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Dessutom medverkade Sveriges Filatelistförbund och Postmusei Vänner med bokbord.

SSPD-möte 20 mars – Militärpostala pärlor

Post i krigstid var temat för SSPD:s marsmöte i Stockholm. Staffan Karlsson visade och berättade om ett antal militärpostala pärlor ur sin samling. Vi fick bland annat se interneringspost från olika platser i Sverige under första världskriget, fältpost, udda postvägar på grund av krigshändelser, och försändelser som i hemlighet censurerats i Sverige under andra världskriget. Vi fick också veta att avsändare och adressater är intressanta, att kladdiga försändelser med många stämplar kan vara spännande posthistoria, och att man inte ska sudda ut blyertsanteckningar på kuvert som varit föremål för postcensur!

År 1915 besköts den tyska minkryssaren Albatross av ryska krigsfartyg och sattes på grund utanför Gotland. De besättningsmän som överlevde internerades i Sverige, och kunde skicka portofri post till hemlandet. Kortet är sänt av en besättningsman, poststämplat i Fårösund och censurerat i Visby innan det sändes vidare till Tyskland. På utställningssajten Netex finns Staffan Karlssons samling Albatrossposten 1915–1918.

Svenska helsaker med hotellvinjetter

SSPD:s dokumentationsprojekt Svenska helsaker med hotellvinjetter går framåt. Projektsidan uppdateras löpande med nya vinjetter, nya typer av helsaker och nya datum för tidigaste och senaste kända användning av de olika vinjetterna. Om du har information som kan komplettera kartläggningen så meddela oss genom e-post info@sspd.se (och bifoga gärna en bild)!

Den ljusblå vinjetten från Hotell Christiania i Göteborg (nuvarande Hotell Eggers) är en av de vinjetter som tillkommit sedan kartläggningen påbörjades hösten 2022. Den är för närvarande bara känd från juli månad 1890.

SSPD-möte 21 februari – Modern posthistoria

På vårt februarimöte i Stockholm fick vi höra ett försvarstal för modern posthistoria, när Lars Kenneth Dahlqvist höll föredrag på temat ”Modern posthistoria – avstämplingar från Postens stora förändringsresa under 2000-talet”. De närvarande på ABF-huset och på Skype fick många argument för att samla och dokumentera modern posthistoria: Mycket är okänt och outforskat, mycket är sällsynt men ändå ekonomiskt överkomligt, den moderna posthistorien ger perspektiv även på annan posthistoria, och dagens posthistoriker bör se till att dokumentera vad som händer i dag – inte minst för att mycket numera sker i den digitala världen och kan vara svårt att hitta information om på papper i framtiden. Lars Kenneth exemplifierade med sitt specialområde, normalstämpel 64, som infördes i en stor stämpelreform runt millennieskiftet. Förhoppningsvis fick åhörarna nya insikter och inspiration att dokumentera vår postala samtid!

Lars Kenneth Dahlqvists specialområde är den gummistämpel som stämpelsamlare kallar normalstämpel 64.