Författararkiv: tk

Militärpostal Tidskrift – MPT 95

Det har kommit ett nytt nummer – nummer 95 – av Militärpostal Tidskrift (MPT). Här kan man bland annat läsa om falska stämplar från SAAR-bataljonen, felaktigt behandlade fältpostförsändelser och ISAF. Innehållsförteckningen och PDF-filer för nerladdning finns här.

Militärpostal Tidskrift – MPT 94

För alla som är intresserade av militärpost – och för alla som är intresserade av historia – finns nu MPT 94 att läsa. Detta nummer handlar bland annat om kända – sänkningen av S/S Hansa i november 1944 – och okända – flyktinglägret på Lovön 1944-1955 – historiska händelser. I det förra fallet med omfattande postal anknytning. I det senare med en efterlysning: Har du någon försändelse till eller från denna verksamhet? I så fall vill vi ha en kopia!

Hela innehållsförteckningen och PDF-filer finns här.

Militärpostal Tidskrift – MPT 93

Studiegruppen för Svensk Militärpostal Dokumentation, en studiegrupp inom SSPD, har kommit ut med ett nytt nummer av Militärpostal tidskrift: MPT 93. Tidskriften gavs tidigare ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) och numreringen är en fortsättning i den serien. På grund av att tryckkostnader och porton skjuter i höjden finns MPT numera endast tillgänglig för nerladdning som PDF-fil här.

Höstens mötesdagar i Syd

SSDP Syd har följande mötesdagar under hösten: 19/9, 10/10, 14/11 och 12/12. För närvarande är endast mötesdagarna inbokade. Programmet kommer att publicera här allteftersom det blir klart.

Månadens paket – november 2021

Tjänsteförsändelse från Stockholm 22.9.1898 till Leksand. Paketporto 50 öre för vikt högst 1 Kg  + assavgift 30 öre för högst 500 Kr, summa 80 öre. Frankering TJ23 + TJ21. Asspaketetikett 67a2.  (Enligt Facit Postal X känd först från 1899) Från Leksand har paketet eftersänts till Elfdalen, varvid nytt paketporto måste erläggas, alternativt vid ankomst till Elfdalen som lösen. Ny assavgift avkrävdes inte. I detta fall har paketportot 50 öre betalts i Leksand 24.9.1898. Frankering TJ23. Se anteckning till höger om Elfdalsstämpeln 25.9.1898. Eftersända paket har oftast betalats av adressaten, varvid adresskortet i regel försetts med lösenetikett eller före 1911 med lösenanteckning. Adresskort med ”studsfrankering” är mycket sällsynta.