Exponat

Många av sällskapets medlemmar är aktiva utställare. Flera har också gjort sina posthistoriska exponat tillgängliga på nätet, som dokumentation och kunskapsspridning.

SSPD 50 år – jubileumsutställning

Sören Andersson: United States, Parcel (4th class) mail to Sweden 1906-1961
Sören Andersson: United States Air Parcel Post to Sweden 1948-1980

Kjell Arvidsson: 10 Years of Inkjet Printers in Sweden
Kjell Arvidsson: Brevkort med särskild adressremsa
Kjell Arvidsson: Postal automation
Kjell Arvidsson: Postsparbanken 1882-1984
Kjell Arvidsson: Var bor du – var finns du?

Leif Bergman: Local post and other alternative transport 1855-1925

Gunnar Dahlstrand: Borås, Boras och Borös m.m.
Gunnar Dahlstrand: Förfalskade svenska häften 2022
Gunnar Dahlstrand: Göteborgs Lokalpaket 1970-1976
Gunnar Dahlstrand: Svenska frankostämplar

Ulf Ekenstierna: Swedish Crash Mail 1895-1975

Sören Eklöw: Censored mail within and between the Nordic countries 1914-1946
Sören Eklöw: Norsk posthistoria i Sverige

Bo Eriksson: Posthistoria från Östhammars kommun 1736-1952

Arne Forssén: 100 års svensk postal dokumentation 1858-1957
Arne Forssén: Lokalförsändelser – befordrade med posten

Roland Frahm: Eftersänt och tilläggsfrankerat

Per Gustafson: Posthistoria för vykortssamlare
Per Gustafson: Svensk postal historia 1892-1912

Hans Uno Hansson: Hur Malmö-Simrishamn med bibana påverkade posthistorien

Audun Hanstveit: Södra Stambanan

Staffan Karlsson: Internment in Sweden during World War II
Staffan Karlsson: Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder under krigs- och beredskapsförhållanden

Tomas Karlsson: Brevkortets posthistoria i Sverige 1872-1911
Tomas Karlsson: The Postal History of the Postcard in Sweden 1872-1911

Lennart Lundh: Svensk ångbåtspost 1824-1869

Giselher Naglitsch: Post-Philately
Giselher Naglitsch: Posten och postvägar i Uppland

Kjell Nilson: Reasons for mixed franking from two mail carriers
Kjell Nilson: Swedish Postal Rates 1920-1970
Kjell Nilson: The Swedish Mail and the War 1939-1948

Leif Ruud: Swedish Interrupted Mail 1667-1975

Valter Skenhall: Sverige – Tjänsteförsändelser 1920-1990

Karin Svahn: Posten i Vätö socken

Daniel Wallman: Posthistoria under kung Gustav VI Adolfs regeringstid

Alan Warren: Censored First Day Covers of the Nordic Countries
Alan Warren: Early Mail and Stampless Letter Postal Markings of Sweden

Hans von Euler: Ovala tjänstestämplar berättar om posten

Bengt-Göran Österdahl: Stämplar från Enköpings kommun 1819-1953