Kontakt

Post: SSPD, c/o Gunnar Lithén, Vejlegatan 9, 5 tr, 164 44 Kista

E-post: info@sspd.se


Lösväska från Vätö socken, förmodligen från 1850-talet. Från 1857 kunde flera gårdar, eller till och med en hel socken, gå samman om en lösväska som någon betrodd person fick hämta på närmaste postanstalt. En lista över de hushåll som skulle ha sin post på detta sätt lämnades till postmästaren. Från Karin Svahns hembygdssamling Posten i Vätö socken.