Svensk posthistoria 1855-1925

Författarna till boken Svensk posthistoria 1855-1925, Jan Billgren och Sören Andersson, har gett SSPD tillåtelse att publicera boken på hemsidan. Boken är slutsåld från förlaget så publiceringen är viktig för svensk posthistoria och, framför allt, för nya samlare av svensk posthistoria.

Svenska posthistoria 1855-1925

Omslag
Förord
Innehållsförteckning
Kapitel 1: Det svenska postverket 1855-1925 (sid. 1-18)
Kapitel 2: Brevförsändelser (sid. 19-86)
Kapitel 3: Brevkortsförsändelser (sid. 87-108)
Kapitel 4: Trycksaksförsändelser (sid. 109-132)
Kapitel 5: Postanvisningar (sid. 133-166)
Kapitel 6: Paket (sid. 167-252)
Kapitel 7: Tidningar (sid. 253-264)
Kapitel 8: Övriga posttjänster (sid. 265-296)
Kapitel 9: Källor för posthistorisk forskning (sid. 297-312)
Efterord
Index
Litteraturförteckning

Teknisk information

Svensk posthistoria är scannad som bilder och filerna är därför inte sökbara som text. Bilderna har rätats upp, beskurits och konverterats till PDF. PDF-filerna publiceras här. Scanningen är gjord i gråskala. Det ger bästa kvalitet på bilderna men något sämre kontrast på texten. Avsnitt utan bilder är scannade som svartvitt för bästa kontrast. (Kapitel 7 är också scannat som svartvitt för att utvärdera kvalitet i scanningen.) Omslaget är scannat i färg.

Av praktiska skäl är boken uppdelad i en fil per kapitel.