Militärpostal tidskrift

Medlemmarna i Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) erbjöds medlemskap i SSPD när SMPS avvecklades. I samband med detta bildades Studiegruppen för Svensk Militärpostal Dokumentation inom SSPD. Studiegruppen kommer att publicera resultatet av sitt arbetet här och fortfarande under namnet Militärpostal tidskrift (MPT), med MPT 93 som första nummer. Tidigare nummer av MPT (under SMPS-flagg) finns att läsa här. Om du följer länken så hittar du innehållsregister och lite exempel på innehåll från MPT. Utöver MPT så finns det mycket intressant information på SMPS hemsida som finns kvar tillsvidare.

MPT kommer alltså inte att tryckas, utan finns enbart tillgänglig som PDF-filer här. Formatet är A4, vilket är en anpassning för utskrift. Förutom en stor fil med hela innehållet så finns samma innehåll uppdelat ”per artikel”.

MPT-95 (maj 2024)
L. Höjing: Falska stämplar SAAR-bataljonen
J-O Brandt: Sverige / Norrbotten vykort
S. Karlsson: Greklandstrafiken
S. Karlsson: Fältpostförsändelser felaktigt behandlade
S. Karlsson: Malmtrafiken
L. Höjing: ISAF
Litteratur

I den kompletta PDF-filen (som nås via länken MPT-95) är bilderna nerskalade till 150 dpi för att filen inte ska överstiga maximal storlek (200 MB) som kan hanteras. Även i filen ”Malmtrafiken” är bilderna i 150 dpi, på grund av ett oklart tekniskt problem. I övriga PDF-filer är bilderna i 300 dpi.

MPT-94 (Januari 2024)
L. Höjing: Lägerplats MALMEN 1874-1884
L. Höjing: S/S Hansa
S. Karlsson: Danska Brigaden 1943-1945
L. Höjing: SAAR: Hur gick det efter folkomröstningen?
Flyktingförläggningen GERÅS
Flyktingförläggningen Söderby på Lovön

MPT-93 (September 2023)
Patrik Larsson: Befordran av brev med soldatpost vid regementena i Skaraborgs Län
Finland 1918-1919
Staffan Karlsson: Norsk postkontroll 1940
Staffan Karlsson: Post till Sverige beslagtagen ombord på ”S/S Carolus”
Staffan Karlsson och John Torstad: Postala spor etter ”Operation Barbara” 1940
John McKay: Sweden´s Role on the Korean Peninsula Since 1950
J. O. Brandt och Lars Lindblad: ISAF
Ny intressant litteratur