Militärpostal tidskrift

Medlemmarna i Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) har erbjudits medlemskap i SSPD i samband med att SMPS avvecklades. Därför länkar vi till Militärpostal tidskrift (MPT) här. Om du följer länken så hittar du innehållsregister och lite exempel på innehåll fråm MPT.

Utöver MPT så finns det mycket intressant information på SMPS hemsida. Läs och njut!