Projekt

Sällskapet bedriver flera posthistoriska forsknings- och dokumentationsprojekt som uppdateras löpande allteftersom ny information tillkommer.

PKM – postens postkassamaskiner
Portotabeller
Posthistorisk handbok 1920-1994
Svensk olyckspost (projekt tillsammans med Sveriges Militärpostsällskap och Hembygdsfilatelisterna)
Svenska helsaker med hotellvinjetter

Äldre projekt har funnits på en sajt som, efter ett haveri, inte längre är tillgänglig. Länkarna nedan går till en lite äldre backup som vi har lyckats återskapa. Det gör att nyare information kan saknas.

Svenska postala etiketter
Färgade normalstämplar
Lösenstämplar, centimevalör
Lösenstämplar, bråkstreckstyp
Förtullningsavgift och dragarpengar 1921-1993
Singelfrankeringar på Postemblem
Singelfrankeringar på Tre Kronor
Lösenförsändelser från USA till Sverige
USA:s presidentutgåva: Försändelser till Sverige
Svensk-amerikanska brevmärken


Tre Kronor i valören 1,75 är ett av de svåraste svenska frimärkena att hitta som singelfrankering. Portot för detta brev till USA 1950 består av brevporto (30 öre), rektillägg (25 öre) och luftposttillägg (120 öre). Från projektet Singelfrankeringar på Tre Kronor.