Kategoriarkiv: Nyheter

Höstens möten i Stockholm

I höst har vi tre möten på ABF-huset i Stockholm, som även sänds via Skype. Det blir föredrag av Giselher Naglitsch, Leif Bergman och Arne O. Olsson. Dessutom anordnas Posthistoriska dagen på Mäster Olofsgården i Gamla stan, med efterföljande middag på restaurang S:ta Clara. Läs mer på vår mötessida!

Militärpostal Tidskrift – MPT 95

Det har kommit ett nytt nummer – nummer 95 – av Militärpostal Tidskrift (MPT). Här kan man bland annat läsa om falska stämplar från SAAR-bataljonen, felaktigt behandlade fältpostförsändelser och ISAF. Innehållsförteckningen och PDF-filer för nerladdning finns här.

Höstens möten i Lund

SSPD Syd har bokat in höstens möten i Lund. Det blir presentationer av Valter Skenhall och Fredrik Ydell, och därtill diskussioner om rekbrev och om posthistoriska objekt från utställningen Karlstad 2024. Valters och Fredriks presentationer sänds även via Skype, så att medlemmar runt om i landet kan ta del av dem. Programmet finns på SSPD Syds mötessida.

Ny bok: Frimärkssamlandets historia

Sedan flera år har vår medlem Lars Liwendahl arbetat med en bok om frimärkssamlandets historia, med fokus på bältespännarfilatelin. Nu är boken färdig och lansering sker den 25 april kl. 18.30 på Mäster Olofsgården i Stockholm. Alla hälsas välkomna denna kväll för att höra Lars berätta om sin bok. Det finns möjlighet att delta på plats efter föranmälan till Lars. SSPD:s medlemmar kan också delta via Skype, kontakta i så fall ordförande Gunnar Lithén! Skypesändningen beräknas börja kl. 18.45. Mer information om boken och presentationen finns här.

Lyckat SSPD-evenemang i Göteborg

Liksom förra året blev vår posthistoriska vårträff i Göteborg festlig, folklig och (nästintill) fullsatt. Auktionsvisning, litteraturförsäljning och fyra föredrag i posthistorisk toppklass på Dalheimers hus var en lyckad kombination. I år innebar dagen dessutom premiär för ett nytt nummer av SSPD:s skrift Aktuellt om Posthistoria, som nu även finns till försäljning via hemsidan.

Ett stort tack till alla inblandade – föredragshållare, medarrangörer, övriga medverkande och åhörare! Posthistoria 2024 arrangerades av SSPD i samarbete med SFF Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Dessutom medverkade Sveriges Filatelistförbund och Postmusei Vänner med bokbord.

Svenska helsaker med hotellvinjetter

SSPD:s dokumentationsprojekt Svenska helsaker med hotellvinjetter går framåt. Projektsidan uppdateras löpande med nya vinjetter, nya typer av helsaker och nya datum för tidigaste och senaste kända användning av de olika vinjetterna. Om du har information som kan komplettera kartläggningen så meddela oss genom e-post info@sspd.se (och bifoga gärna en bild)!

Den ljusblå vinjetten från Hotell Christiania i Göteborg (nuvarande Hotell Eggers) är en av de vinjetter som tillkommit sedan kartläggningen påbörjades hösten 2022. Den är för närvarande bara känd från juli månad 1890.

Militärpostal Tidskrift – MPT 94

För alla som är intresserade av militärpost – och för alla som är intresserade av historia – finns nu MPT 94 att läsa. Detta nummer handlar bland annat om kända – sänkningen av S/S Hansa i november 1944 – och okända – flyktinglägret på Lovön 1944-1955 – historiska händelser. I det förra fallet med omfattande postal anknytning. I det senare med en efterlysning: Har du någon försändelse till eller från denna verksamhet? I så fall vill vi ha en kopia!

Hela innehållsförteckningen och PDF-filer finns här.

SSPD:s uppmuntringspris till Mikael Carlsson

SSPD har beslutat att lämna sitt uppmuntringspris för år 2023 till Mikael Carlsson. Priset syftar till att uppmuntra posthistorisk forskning och dokumentation. Uppmuntringspriset kan bland annat gå till nya utställare eller posthistoriker som publicerat ny kunskap. Mikael har sammanställt alla svenska brev till utlandet frankerade med frimärken av vapen- och lejontyp. Han har publicerat resultatet i sin bok ”Svenska försändelser 1858–1872 frankerade med Vapentyp och Lejon”. Mikael ställde ut boken på utställningen Trelleborg 2023, där han belönades med guldmedalj. Mikael har också hållit föredrag på SSPD-möte om sitt nya forskningsområde, ”Projekt Kontrollboken 1858–1872”, där nämnda kontrollbok sammanställs. Det ska bli spännande att ta del av resultatet av detta projekt. Det är positivt och viktigt att nya forskningsrön och litteratur publiceras inom svensk posthistoria. Grattis Mikael!

SSPD:s uppmuntringspris delades ut till Mikael Carlsson (till höger) av Rikard Azelius vid ett möte med SSPD Syd i Lund.

Vårens möten i Lund

SSPD Syd har bokat in vårens möten i Lund. Det blir presentationer av Sven-Börje Ewers, Rikard Azelius, Dennis Hasselquist och Eskil Jönsson. Två av presentationerna, i april och maj, sänds även via Skype, så att medlemmar runt om i landet kan ta del av dem. Programmet finns på SSPD Syds mötessida.

Posthistoria från Bohuslän

Anders Lundgren har gett ut en ny utgåva av Posthistoria från Bohuslän. Boken behandlar alla aspekter av postverksamheten i Bohuslän från 1600-talet och fram till i dag – postanstalter, poststämplar, postvägar och annan lokal posthistoria. Den är rikt illustrerad med postala objekt, vykort och bilder. Posthistoria från Bohuslän omfattar 600 sidor i A4-format. Den kan beställas för 500 kr + porto av Anders Lundgren, tel. 0707-31 24 00 eller e-post anders.lundgren7@outlook.com.