Kategoriarkiv: Nyheter

Svenska helsaker med hotellvinjetter

SSPD:s dokumentationsprojekt Svenska helsaker med hotellvinjetter går framåt. Projektsidan uppdateras löpande med nya vinjetter, nya typer av helsaker och nya datum för tidigaste och senaste kända användning av de olika vinjetterna. Om du har information som kan komplettera kartläggningen så meddela oss genom e-post info@sspd.se (och bifoga gärna en bild)!

Den ljusblå vinjetten från Hotell Christiania i Göteborg (nuvarande Hotell Eggers) är en av de vinjetter som tillkommit sedan kartläggningen påbörjades hösten 2022. Den är för närvarande bara känd från juli månad 1890.

Militärpostal Tidskrift – MPT 94

För alla som är intresserade av militärpost – och för alla som är intresserade av historia – finns nu MPT 94 att läsa. Detta nummer handlar bland annat om kända – sänkningen av S/S Hansa i november 1944 – och okända – flyktinglägret på Lovön 1944-1955 – historiska händelser. I det förra fallet med omfattande postal anknytning. I det senare med en efterlysning: Har du någon försändelse till eller från denna verksamhet? I så fall vill vi ha en kopia!

Hela innehållsförteckningen och PDF-filer finns här.

SSPD:s uppmuntringspris till Mikael Carlsson

SSPD har beslutat att lämna sitt uppmuntringspris för år 2023 till Mikael Carlsson. Priset syftar till att uppmuntra posthistorisk forskning och dokumentation. Uppmuntringspriset kan bland annat gå till nya utställare eller posthistoriker som publicerat ny kunskap. Mikael har sammanställt alla svenska brev till utlandet frankerade med frimärken av vapen- och lejontyp. Han har publicerat resultatet i sin bok ”Svenska försändelser 1858–1872 frankerade med Vapentyp och Lejon”. Mikael ställde ut boken på utställningen Trelleborg 2023, där han belönades med guldmedalj. Mikael har också hållit föredrag på SSPD-möte om sitt nya forskningsområde, ”Projekt Kontrollboken 1858–1872”, där nämnda kontrollbok sammanställs. Det ska bli spännande att ta del av resultatet av detta projekt. Det är positivt och viktigt att nya forskningsrön och litteratur publiceras inom svensk posthistoria. Grattis Mikael!

SSPD:s uppmuntringspris delades ut till Mikael Carlsson (till höger) av Rikard Azelius vid ett möte med SSPD Syd i Lund.

Vårens möten i Lund

SSPD Syd har bokat in vårens möten i Lund. Det blir presentationer av Sven-Börje Ewers, Rikard Azelius, Dennis Hasselquist och Eskil Jönsson. Två av presentationerna, i april och maj, sänds även via Skype, så att medlemmar runt om i landet kan ta del av dem. Programmet finns på SSPD Syds mötessida.

Posthistoria från Bohuslän

Anders Lundgren har gett ut en ny utgåva av Posthistoria från Bohuslän. Boken behandlar alla aspekter av postverksamheten i Bohuslän från 1600-talet och fram till i dag – postanstalter, poststämplar, postvägar och annan lokal posthistoria. Den är rikt illustrerad med postala objekt, vykort och bilder. Posthistoria från Bohuslän omfattar 600 sidor i A4-format. Den kan beställas för 500 kr + porto av Anders Lundgren, tel. 0707-31 24 00 eller e-post anders.lundgren7@outlook.com.

Vårens möten i Stockholm

Programmet för vårens möten på ABF-huset i Stockholm är utlagt på vår mötessida. Det blir föredrag av Sören Andersson, Lars Kenneth Dahlqvist och Staffan Karlsson samt presentation av ett nytt nummer av Aktuellt om Posthistoria.

På januarimötet kommer Sören Andersson att berätta om paketpost från USA till Sverige. Bilden visar en amerikansk ”photo mailer” sänd som paket till Sverige. I det amerikanska portot ingår paketporto, assuransavgift och avgift för mottagningsbevis. I Sverige fick mottagaren betala avgifter för tullhantering, vilket redovisats med svenska frimärken.

Den 6 april i Göteborg…

SSPD anordnar en posthistorisk vårträff i Göteborg den 6 april 2024. På programmet står auktionsvisning inför Göta Frimärkens posthistoriska auktion och föredrag av Peter Lorentzon, Fredrik Ydell, Bengt Herrman och Leif Ruud. Dessutom kommer SSPD, Nordisk Filateli, Göta Frimärken, SFF och Postmusei vänner att sälja filatelistisk och posthistorisk litteratur. Fri entré, alla är välkomna. Notera den 6 april i almanackan!

Avbrott i postutväxlingen med Kina under den kinesiska revolutionen 1949 gjorde att detta brev, ur Leif Ruuds samling, inte gick att befordra, utan sändes i retur till Sverige.

Posthistoria 2024 i Göteborg arrangeras av SSPD i samarbete med SFF-föreningen i Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Väl mött i Göteborg!

Militärpostal Tidskrift – MPT 93

Studiegruppen för Svensk Militärpostal Dokumentation, en studiegrupp inom SSPD, har kommit ut med ett nytt nummer av Militärpostal tidskrift: MPT 93. Tidskriften gavs tidigare ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) och numreringen är en fortsättning i den serien. På grund av att tryckkostnader och porton skjuter i höjden finns MPT numera endast tillgänglig för nerladdning som PDF-fil här.

Belöning till Giselher Naglitsch

Vi gratulerar sällskapets tidigare sekreterare och redaktör Giselher Naglitsch, som belönats av Karl-Erik Stenbergs minnesfond för sina posthistoriska insatser. Bland annat uppmärksammas han för sitt arbete med SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Den fullständiga motiveringen och mer information om minnesfonden finns att läsa på Sveriges Filatelistförbunds hemsida.