Svenska helsaker med hotellvinjetter

SSPD:s dokumentationsprojekt Svenska helsaker med hotellvinjetter går framåt. Projektsidan uppdateras löpande med nya vinjetter, nya typer av helsaker och nya datum för tidigaste och senaste kända användning av de olika vinjetterna. Om du har information som kan komplettera kartläggningen så meddela oss genom e-post info@sspd.se (och bifoga gärna en bild)!

Den ljusblå vinjetten från Hotell Christiania i Göteborg (nuvarande Hotell Eggers) är en av de vinjetter som tillkommit sedan kartläggningen påbörjades hösten 2022. Den är för närvarande bara känd från juli månad 1890.