SSPD-möte 20 mars – Militärpostala pärlor

Post i krigstid var temat för SSPD:s marsmöte i Stockholm. Staffan Karlsson visade och berättade om ett antal militärpostala pärlor ur sin samling. Vi fick bland annat se interneringspost från olika platser i Sverige under första världskriget, fältpost, udda postvägar på grund av krigshändelser, och försändelser som i hemlighet censurerats i Sverige under andra världskriget. Vi fick också veta att avsändare och adressater är intressanta, att kladdiga försändelser med många stämplar kan vara spännande posthistoria, och att man inte ska sudda ut blyertsanteckningar på kuvert som varit föremål för postcensur!

År 1915 besköts den tyska minkryssaren Albatross av ryska krigsfartyg och sattes på grund utanför Gotland. De besättningsmän som överlevde internerades i Sverige, och kunde skicka portofri post till hemlandet. Kortet är sänt av en besättningsman, poststämplat i Fårösund och censurerat i Visby innan det sändes vidare till Tyskland. På utställningssajten Netex finns Staffan Karlssons samling Albatrossposten 1915–1918.