Lyckat SSPD-evenemang i Göteborg

Liksom förra året blev vår posthistoriska vårträff i Göteborg festlig, folklig och (nästintill) fullsatt. Auktionsvisning, litteraturförsäljning och fyra föredrag i posthistorisk toppklass på Dalheimers hus var en lyckad kombination. I år innebar dagen dessutom premiär för ett nytt nummer av SSPD:s skrift Aktuellt om Posthistoria, som nu även finns till försäljning via hemsidan.

Ett stort tack till alla inblandade – föredragshållare, medarrangörer, övriga medverkande och åhörare! Posthistoria 2024 arrangerades av SSPD i samarbete med SFF Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Dessutom medverkade Sveriges Filatelistförbund och Postmusei Vänner med bokbord.