Postlägenheter till utlandet 1940-1945

Efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge i april 1940 var Sverige i stort sett inringat. Det fanns ett andninghål via Petsamo, men det varade bara tills Tyskland anföll Ryssland. Sveriges postförbindelser med utlandet blev naturligvits därför starkt påverkade. Vilka förbindelser som var tillgängliga vid olika tidpunkter varierade naturligtvis med krigsläget.

Den 1 januari 1940 började Generalpoststyrelsen att utge Postlägenheter till utlandet. Dessa var till en början endast avsedda för tjänstebruk men kunde så småningom även fås som abonnemang. Priset för fjärde kvartalet 1945 var 50 öre. Dessa cirkulär är en guldgruva för alla som är intresserade av posthistoria under det andra värlskriget. Här finns uppgifter om rutter, portosatser, portotillägg, flygporto, paket, dirigering, tidtabeller etc. – alla uppgifter som ska finnas i en posthistorisk samling.

Eftersom originalen i Postmuseums bibliotek håller på att sönderfalla i sina beståndsdelar har SSPD låtit scanna alla cirkulär. Detta har varit möjligt tack vare ekonomiskt stöd av två medlemmar.

De scannade cirkulären har utgivits i bokform, som print-on-demand. Boken är slutsåld och vi har därför valt att publicera PLU som PDF-fil. PLU finns för nerladdning här.


Från Kjell Nilsons samling Swedish Postal History 1939-1948 – The Swedish Mail and the War.