Möten

På grund av corona-pandemin har SSPD gått över från fysiska möten till digitala möten. Under senare delen av hösten 2021 hoppas vi åter kunna träffas fysiskt.

Sällskapet har normalt regelbundna möten i Stockholm och Malmö. Vi ordnar också tillfälliga möten i samband med utställningar och mässor.