Möten

Sällskapet har regelbundna möten i Stockholm och Lund. Vi ordnar också tillfälliga möten i samband med utställningar och mässor.