SSPD-möte 21 februari – Modern posthistoria

På vårt februarimöte i Stockholm fick vi höra ett försvarstal för modern posthistoria, när Lars Kenneth Dahlqvist höll föredrag på temat ”Modern posthistoria – avstämplingar från Postens stora förändringsresa under 2000-talet”. De närvarande på ABF-huset och på Skype fick många argument för att samla och dokumentera modern posthistoria: Mycket är okänt och outforskat, mycket är sällsynt men ändå ekonomiskt överkomligt, den moderna posthistorien ger perspektiv även på annan posthistoria, och dagens posthistoriker bör se till att dokumentera vad som händer i dag – inte minst för att mycket numera sker i den digitala världen och kan vara svårt att hitta information om på papper i framtiden. Lars Kenneth exemplifierade med sitt specialområde, normalstämpel 64, som infördes i en stor stämpelreform runt millennieskiftet. Förhoppningsvis fick åhörarna nya insikter och inspiration att dokumentera vår postala samtid!

Lars Kenneth Dahlqvists specialområde är den gummistämpel som stämpelsamlare kallar normalstämpel 64.