SSPD:s uppmuntringspris till Mikael Carlsson

SSPD har beslutat att lämna sitt uppmuntringspris för år 2023 till Mikael Carlsson. Priset syftar till att uppmuntra posthistorisk forskning och dokumentation. Uppmuntringspriset kan bland annat gå till nya utställare eller posthistoriker som publicerat ny kunskap. Mikael har sammanställt alla svenska brev till utlandet frankerade med frimärken av vapen- och lejontyp. Han har publicerat resultatet i sin bok ”Svenska försändelser 1858–1872 frankerade med Vapentyp och Lejon”. Mikael ställde ut boken på utställningen Trelleborg 2023, där han belönades med guldmedalj. Mikael har också hållit föredrag på SSPD-möte om sitt nya forskningsområde, ”Projekt Kontrollboken 1858–1872”, där nämnda kontrollbok sammanställs. Det ska bli spännande att ta del av resultatet av detta projekt. Det är positivt och viktigt att nya forskningsrön och litteratur publiceras inom svensk posthistoria. Grattis Mikael!

SSPD:s uppmuntringspris delades ut till Mikael Carlsson (till höger) av Rikard Azelius vid ett möte med SSPD Syd i Lund.