Flygporton 1920-1992

Karin Svahn, medlem i SSPD, har gett ut publikationen ”Flygporton 1920-1992”. Den är sedan länge slutsåld. Det är därför glädjande att författaren har medgivit publicering som PDF på hemsidan. Ett stort tack till Karin!

Scanningen är gjord från tryckoriginal vilket gör att åldersfläckar förekommer. Positivt med att scanna originalet är att sista sidans portotabell gällande från 1 januari 1993 nu återges i färg.

Som tilläggsmaterial finns två sidor om halvtariffkorsband, en posttjänst som inte så många känner till. Ursprunget till denna information är i skrivande stund oklar. Förhoppningsvis kan någon medlem hjälpa till med den informationen.

Tillägg

Vår medlem Staffan Karlsson, som är mycket väl insatt i posten under andra världskriget, vill komplettera med en portotabell från 18 mars 1942 som inte finns med i Karins Svahns bok.