Svenska helsaker med hotellvinjetter

I slutet av 1800-talet och några år in på 1900-talet gjorde flera svenska hotell påtryck i form av reklamvinjetter på postens helsaker. I Nordisk Filateli nr 5/2022 publicerades en första kartläggning av dessa helsaker och en efterlysning av ytterligare information. Här redovisas uppdaterad information om vilka hotellvinjetter som är kända, på vilka helsaker, och från vilka tidsperioder.

Materialet finns i form av ett antal pdf-filer – en för varje hotell – som uppdateras när ny information kommer till. Vi tar gärna emot ny information, helst tillsammans med bilder, till e-post info@sspd.se. Stort tack till alla som bidragit med uppgifter och bilder!

Grand Hotell Haglund, Göteborg (uppdaterad 23 oktober 2023)
Hotell Christiania, Göteborg (uppdaterad 25 februari 2024)
Hotell Göta Källare, Göteborg (uppdaterad 15 februari 2024)
Hotell Horn, Malmö
Hotell Kramer, Malmö (uppdaterad 27 april 2024)
Hotell Mollberg, Helsingborg (uppdaterad 30 april 2024)
Hotell Mårtenson, Halmstad (uppdaterad 18 juni 2024)
Stora Hotellet, Jönköping (uppdaterad 21 oktober 2023)

Uppdateringar jämfört med artikeln i Nordisk Filateli (nr 5/2022) är markerade med grön text i dokumenten.

Hotell Kramer i Malmö var först med att trycka reklamvinjetter på postens helsaker.