Svenska helsaker med hotellvinjetter

I slutet av 1800-talet och några år in på 1900-talet gjorde flera svenska hotell påtryck i form av reklamvinjetter på postens helsaker. I Nordisk Filateli nr 5/2022 publicerades en första kartläggning av dessa helsaker och en efterlysning av ytterligare information. Här redovisas uppdaterad information om vilka hotellvinjetter som är kända, på vilka helsaker, och från vilka tidsperioder.

Materialet finns i form av ett antal pdf-filer – en för varje hotell – som uppdateras när ny information kommer till. Vi tar gärna emot ny information, helst tillsammans med bilder, till e-post info@sspd.se. Stort tack till alla som bidragit med uppgifter och bilder!

Grand Hotell Haglund, Göteborg (uppdaterad 7 november 2022)
Hotell Christiania, Göteborg
Hotell Göta Källare, Göteborg (uppdaterad 3 december 2022)
Hotell Horn, Malmö
Hotell Kramer, Malmö (uppdaterad 5 mars 2023)
Hotell Mollberg, Helsingborg (uppdaterad 7 november 2022)
Hotell Mårtenson, Halmstad
Stora Hotellet, Jönköping (uppdaterad 20 november 2022)

Uppdateringar jämfört med artikeln i Nordisk Filateli (nr 5/2022) är markerade med färgad text i dokumenten. Grön text för information som bekräftats med bild (foto/scan av objektet), blå text för annan information.

Hotell Kramer i Malmö var först med att trycka reklamvinjetter på postens helsaker.