Svenska helsaker med hotellvinjetter

I slutet av 1800-talet och några år in på 1900-talet gjorde flera svenska hotell påtryck i form av reklamvinjetter på postens helsaker. I Nordisk Filateli nr 5/2022 publicerades en första kartläggning av dessa helsaker och en efterlysning av ytterligare information. Här redovisas uppdaterad information om vilka hotellvinjetter som är kända, på vilka helsaker, och från vilka tidsperioder.

Materialet finns i form av ett antal pdf-filer – en för varje hotell – som uppdateras när ny information kommer till. Vi tar gärna emot ny information, helst tillsammans med bilder, till e-post info@sspd.se. Stort tack till alla som bidragit med uppgifter och bilder!

Grand Hotell Haglund, Göteborg (uppdaterad 18 augusti 2023)
Hotell Christiania, Göteborg
Hotell Göta Källare, Göteborg (uppdaterad 1 juni 2023)
Hotell Horn, Malmö
Hotell Kramer, Malmö (uppdaterad 6 september 2023)
Hotell Mollberg, Helsingborg (uppdaterad 22 maj 2023)
Hotell Mårtenson, Halmstad (uppdaterad 27 mars 2023)
Stora Hotellet, Jönköping (uppdaterad 20 november 2022)

Uppdateringar jämfört med artikeln i Nordisk Filateli (nr 5/2022) är markerade med grön text i dokumenten.

Hotell Kramer i Malmö var först med att trycka reklamvinjetter på postens helsaker.