Möten

Sällskapet har regelbundna möten i Stockholm och Malmö.

Vi ordnar också tillfälliga möten i samband med utställningar och mässor.