Möten

På grund av corona-pandemin har SSPD inte några möten under hösten 2020. Det gäller både Stockholm och Malmö.

Sällskapet har regelbundna möten i Stockholm och Malmö. Vi ordnar också tillfälliga möten i samband med utställningar och mässor.