Postens cirkulär

Föreningen Postmusei Vänner har låtit digitalisera alla av Postverket utgivna cirkulär för perioden 1636-1892, totalt över 26000 sidor. Dokumentsamlingen finns till salu i form av ett usb-minne, som levereras tillsammans med en kort handledning med exempel på hur man söker i materialet. Priset är 270 kr inkl. porto.

Beställning kan göras genom info@sspd.se.


Det svenska postverket grundades år 1636 genom Post-Bådhen, en förordning om allmän post utformad av Axel Oxenstierna och utfärdad av drottning Kristinas förmyndarregering.