Posthistoriska notiser

Posthistoriska notiser är sällskapets medlemsblad. Förutom medlemsinformation innehåller de korta artiklar och notiser, ibland i form av frågor/svar. Notiserna ges ut fyra gånger om året och skickas till medlemmarna med post. De finns också att läsa på Postmuseums bibliotek.

Restexemplar av gamla nummer finns att köpa för 25 kr/st. plus porto. Kontakta info@sspd.se.

Innehåll (utöver medlemsinformation):

Nr 4/2018
• Mynt i assurerade brev (Per Gustafson)
• Olof Rudbecks postjakter och annan otillåten hantering av förseglade brev (Giselher Naglitsch)
• Kurirpost (Staffan Karlsson)
• Hotellpost (Staffan Karlsson)
• ESS-brev värde med utökat beloppsansvar (Lars Wester)
• Frankoetiketter, även benämnda förlagsetiketter (Evert Zetterberg)
• Efterlysning – Smörtillståndsstämplar (Jan-Olov Edling)
• Hemforsling – än en gång (Lars Wester, Giselher Naglitsch)


Nr 3/2018
• Om Ruggsätraposten och en liten poststation på Upplandskusten (Giselher Naglitsch)
• Hemforsling (Jan-Olov Edling, Valter Skenhall)
• Hemforslingstaxa (Red.)
• PS-kort med tilltryck med eget blankettnummer (Per-Olof Jansson)
• Post från estnisk flykting (Staffan Karlsson)
• Bertil I. Larsson till minne (Jonas Hällström)
• Efterlysningar tjänstebrevkort (Tomas Karlsson)


Nr 1b/2018 (felnumrerat, borde varit nummer 2)
• Ett aerogram som gruppkorsband? (Gunnar Dahlstrand)
• Postförskottsförsändelser avs. abonnemangskvitto: Lantbrukstekniska kalendern 1958-59 (Evert Zetterberg)
• 1974 års kanadensiska poststrejk, även kallad Wildcat Strike (Per-Olof Jansson)
• Försändelse i retur 1 (Staffan Karlsson)
• Försändelse i retur 2 (Staffan Karlsson)
• Så fick man inte göra – ändå slank det igenom (Evert Zetterberg)
• Post från dansk flykting (Staffan Karlsson)


Nr 1/2018
• Efterlysning, svenska figurstämplar (Kjell Nilson m.fl.)
• Efterlysning, svenska försändelser fram till 1940 (Staffan Ferdén)
• Ackumulerad lösen (Leif Bergman)
• Tur och retur Riksgränsen 1931 (Arne O. Olsson)
• Spårvagnspost, kommentar till artikel i förra numret (Leif Bergman)
• Instruktioner att främja postens snabba expediering (Giselher Naglitsch)
• Sigtunanotiser 1698 och 1708 (Giselher Naglitsch)
• P.S. Tjänstefrankotecken (Evert Zetterman)
• Social filateli i rösträttens barndom (Arne Forssén)


Nr 4/2017
• Nyupptäckt blankett – Avi om värdeförsändelse (Jan Billgren)
• Spårvagnspost (Kjell Nilson)
• Hemforslingsavgifter (Evert Zetterberg)
• Hundskatt (Evert Zetterberg)
• Fortskaffas af Mård och Forsberg, år 1826 (Giselher Naglitsch)
Dessutom:
• Information om posthistoriska dagen, lördag 25 november, och en blänkare om Postmuseum utställning Transit


Nr 3/2017
• År 1808 skulle även lantvärnsmännen få sända fribrev (Giselher Naglitsch)
• Vätös bönder vill inte befatta sig med kronoposten (Karin Svahn)
• Postbehandling av returer av paket med skadat innehåll (Evert Zetterberg)
• Brevkort till koncentrationsläger, varför rekommenderades det? (Staffan Karlsson)
• Dansk ispost via Sverige, hur kom det över Öresund? (Arne Forssén)
• NETEX – filatelistiska utställningar på nätet (Per Gustafson)


Nr 2/2017
• Fjerdingslöf – Fjärdingslöf – Fjärdingslöv (Arne O. Olsson)
• Om postkassamaskinernas första tid (Evert Zetterberg)
• Rekommenderade brevkort (Tomas Karlsson)
• Postförskott till Tyskland år 1908 (Mattias Hapke)
• Ett brev som aldrig skulle ha lämnat Sverige (Kjell Nilson)
• Censur kan inte medgivas (Staffan Karlsson)
• En intressant sak – brev eller brevkort? (Evert Zetterberg / Giselher Naglitsch)
• Svar på frågor om brevkortet till Rockford med lösen (från nr 1/2017)


Nr 1/2017
• Förenade järnvägs- och poststationer (Leif Bergman)
• Missiv – så skall det gå till! (svar på fråga från nr 4/2016)
• Brev till Rockford frankerat med 4×5 öre, men ändå lösenbelagt (Valter Skenhall)
• Postfack på förenad järnvägs- och poststation. Uppföljning till artikel i nr 4/2016. (Karin Svahn, Leif Bergman)
• Kassakontroll vid förenad järnvägs- och poststation (Giselher Naglitsch)
• Varning för falskstämplade Svarsmärke M1, Stockholm 30 (Richard Bodin)


Nr 4/2016
• Adresskort för paket som luftpostbefordrats (Arne O. Olsson)
• Vad är ett missiv (Kjell Nilson)
• Kvitto på postfacksavgift (Giselher Naglitsch)
• …anmärkt belopp (Gunnar Dahlstrand)
• 25 koppar gott kaffe (Evert Zetterberg)
• Hur spred man kungörelser? (Arne O. Olsson)
• Slutgiltig rättelse: Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott) (från nr 2/2016)


Nr 3/2016
• Föreningsbrev 1981-2014 (Evert Zetterberg)
• Lite på tvären – men nog så effektivt (Giselher Naglitsch)
• Postreformen år 1718 (Giselher Naglitsch)
• Hur spred man dessa kungörelser? (Giselher Naglitsch)
• Postdiligens: Ett ouppklarat fall (Kjell Nilson)
• Rättelse: Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott) (från nr 2/2016)
• Ett stämpelmysterium (Herb Volin)
• Avgift för föreningsabonnemang (Giselher Naglitsch)


Nr 2/2016
• Intyg avlämnade frimärkta vanliga brevförsändelser (ej postförskott)
• Tidningsexpress (Leif Bergman)
• Flera ouppklarade fall: samlingsförsändelse med flera brev, girokort – telefonutbetalning och allegat A (Kjell Nilson)
• Kvarliggande brev och paket (Giselher Naglitsch)
• REK-etiketter, uppdatering av Facit Postal (Peter Nordin)
• Nyheter – debatt – frågor och svar