Posthistoriska notiser

Posthistorisk notiser är sällskapets medlemsblad. De ges ut fyra gången om året och skickas till medlemmarna med post. Det finns för närvarande inte några planer på att publicera notiserna på hemsidan.

Posthistoriska notiser finns att läsa på Postmuseums bibliotek.