Sällskapspost

SSPD har tidigare givit ut Sällskapspost, en publikation tryckt i A5 (dubbelvikt A4 och häftad) och svartvitt. Biblioteket på Postmuseum hade, vid en förfrågan i mars 2018, tillgång till tre nummer. Det finns betydligt fler och för närvarande pågår ett arbete med att inventera föreningens och medlemmarnas egna arkiv i syfte att rädda Sällskapspost för eftervärlden.

Den som har gamla nummer får gärna höra av sig på info@sspd.se.