Sällskapspost

Sällskapspost utgavs av Ingvar Larsson från 1994 till 1998. Publikationen har ett rikt innehåll av posthistorisk information, men innehåller även referat från föreningsmöten och utställningar.

Biblioteket på Postmuseum hade, vid en förfrågan i mars 2018, tillgång till tre nummer. Undertecknad har för närvarande tillgång till nr 1-4 och nr 8-19. Läsare som har nr 5-7 (och eventuella senare nummer är nr 19) får gärna höra av sig på info@sspd.se. För närvarande pågår ett projekt med att kopiera Sällskapspost så att Postmuseum ska ha tillgång till samtliga nummer.

Sällskapspost nr 1, nr 2, nr 3 och nr 4 är en artikelserie som behandlar penningbrevens försändning.

Nr 8 behandlar telegram och telegrampostanvisningar.

Nr 9 behandlar mindre poster utanför den allmänna posten, exempelvis bakpost, ballongpost och basarpost.

Nr 10 och nr 11 behandlar avgiftsfria försändelser som fribrev och P.S.

Nr 12 och nr 13 behandlar obetalda brev. Nr 14 behandlar lösenstämplar och lösenpåteckningar.

Nr 15 behandlar inkassering.

Nr 16 behandlar reklamationer och nr 17 behandlar reklamationskontoret och dess arbetsuppgifter.

Nr 19 behandlar besvaringsärenden.