Stockholm

SSPD har möten i ABF-huset på Sveavägen 41, lokal Husarö, plan 3. Ordinarie möten börjar kl. 17.00 med köp-försäljning-byte, social samvaro och närvarolotteri. Därefter föredrag kl. 18.30, då vi även startar Skype-sändning från mötet så att medlemmar runt om i landet att delta.

  • 20 september: Staffan Smedberg, Tilläggsfrankerade helsaker
  • 18 oktober: Giselher Naglitsch, Taxor och postvägar under Postverkets första 100 år
  • 18 november: Posthistoriska dagen, mingel och föredrag kl. 11.00-15.00 (OBS lokal: Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 i Gamla Stan), därefter middag på restaurang S:ta Clara i Gamla Stan
  • 6 december: Per-Edvin Persson, Postgång under krig och kolera mellan Sverige och Finland på 1800-talet

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Medlemmar som vill delta via Skype och inte redan är anslutna till SSPD:s Skypemöte, kontakta vår webmaster!

ABF-huset avbildat av en frankeringsmaskin från 1971. Valören 222 öre motsvarar inte något existerande porto. Förmodligen rör det sig om ett prov.