Stockholm

SSPD har möten i ABF-huset på Sveavägen 41, rum Lappland (plan 5). Ordinarie möten börjar kl. 17.00 med köp-försäljning-byte, social samvaro och närvarolotteri. Därefter föredrag kl. 18.30, då vi även startar Skype-sändning från mötet så att medlemmar runt om i landet att delta.

  • 18 januari: Lars Ekberg, Ringtyp 1872–1891
  • 15 februari: Peter Lorentzon, Posthornsutgåvorna 1886–1899
  • 15 mars: Jan-Ove Brandt, Salbohed, en mötesplats för armén från Västmanlands regemente
  • 19 april: Årsmöte och föredrag av Gunnar Dahlstrand, Göteborgs Lokalpaket 1970–1976

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Medlemmar som vill delta via Skype och inte redan är anslutna till SSPD:s Skypemöte, kontakta vår webmaster!

ABF-huset avbildat av en frankeringsmaskin från 1971. Valören 222 öre motsvarar inte något existerande porto. Förmodligen rör det sig om ett prov.