Stockholm

I Stockholm anordnar vi möten med föredrag på Postmuseum en gång i månaden under höst och vår. De flesta möten är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Möten i Stockholm våren 2017:
18 januari: Jan-Olov Edling visar exempel på ovanliga försändelseslag och företeelser som hanterades av posten
15 februari: Workshop tillsammans med Hembygdsfilatelisterna: Var hittar jag mina posthistoriska källor?
15 mars: Var hittar jag mina posthistoriska källor? (Fortsättning av workshopen.) Giselher Naglitsch inleder.
19 april: Årsmöte kl. 18.00. Därefter berättar Peter Lorentzon och Staffan Karlsson om förfalskade och tveksamma försändelser.

Höstens mötesdatum: 20 september, 18 oktober, 25 november (posthistoriska dagen), 6 december.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).