Stockholm

SSPD i Stockholm har, från våren 2022, sina möten ABF-huset på Sveavägen 41, Arholmarummet 3 tr. Mötestiden är kl. 18.30.

  • 16 februari: Ingvar Norelius föreläser om Posten kring Nora Bergslags Järnväg och dess föregångare. Vi hoppas kunna sända detta möte över Skype
  • 5 mars: NorrPhil 2022 är framflyttat till hösten på grund av pandemin
  • 16 mars: Hans-Uno Hansson föreläser om Posthantering i samband med Baltiska Utställningen i Malmö 1914. Hans-Uno kommer att föreläsa över Skype, men det kommer även att finnas möjlighet att delta från ABF-huset
  • 20 april: årsmöte

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).