Stockholm

I Stockholm anordnar SSPD möten med föredrag på Postmuseum en gång i månaden under höst och vår. Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Tiden är, om inget annat framgår, 18:30. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Preliminärt program för hösten 2017:

  • Onsdagen 20 september – Lars Liwendal berättar om Stämpelväsendet
  • Onsdagen 18 oktober – 17:00-18:30 visar Ulf Stenqvist objekt från Lennart Ivarssons posthistoriska samling som går under klubban i Göteborg i november. 18:30 håller Richard Bodin ett föredrag i anslutning till detta
  • Lördagen 25 november – Posthistoriska dagen
  • Onsdagen 6 december – Möte i samverkan med Militärpostsamlarna


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).