Stockholm

I Stockholm anordnar SSPD möten med föredrag på Postmuseum en gång i månaden under höst och vår. Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se. Mötesdatum för våren 2019:

  • Onsdag 9 januari, kl. 18:30. Jonas Hällström, Svensk posthistoria 1952-1972.
  • Onsdag 13 februari, kl. 18:30. Post med förhinder och olycksdrabbad post. Ta med intressanta objekt.
  • Onsdag 13 mars, kl. 18:30. Göran Persson, Stämplar på skillingar.
  • Onsdag 10 april, kl. 18.00. Årsmöte samt ett kort föredrag Arne O Olsson pratar om ”Lösen 24 öre 1900-1917.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).