Stockholm

I Stockholm anordnar SSPD möten med föredrag på Postmuseum en gång i månaden under höst och vår. Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Tiden är, om inget annat framgår, 18:30. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Program för hösten 2017:

  • 20 september, 18:30. Lars Liwendahl, om Stämpelväsendet, Sveriges stämpelpapper och stämpelmärken 1660-1992.
  • 18 oktober, 16:00-18:30. Ulf Stenqvist från ”Frimärksauktioner i Göteborg” specialvisar för SSPD objekt från Lennart Ivarssons posthistoriska samling som kommer att gå under klubban i Göteborg i november.
  • 18 oktober, 18:30. Richard Bodin håller föredrag med Lennart Ivarssons samling som underlag.
  • Lördagen 25 november, 12:00. Posthistoriska dagen
  • 6 december, 18:30. Tema: Post under första världskriget, i anslutning till Postmuseums utställning ”Transit”. Gemensamt möte med SMPS.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).