Stockholm

I Stockholm anordnar SSPD möten med föredrag på Postmuseum en gång i månaden under höst och vår. Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se. Mötesdatum för hösten 2019:

  • Onsdag 11 september, kl. 18:30. Giselher Naglitsch, Svensk post-filateli, som börjar med införandet av postkassaterminaler (PKM).
  • Onsdag 9 oktober, kl. 18:30. Bo Eriksson, Posthistoria från Östhammars kommun 1736-1952.
  • Lördag 23 november. Posthistoriska dagen. Program meddelas senare.
  • Onsdag 4 december, kl. 18.30. Gemensamt möte med militärpostsamlarna (SMPS). Program meddelas senare.


Postmuseum efter litografi av Tollin (Postmuseum).