Stockholm

SSPD har möten i ABF-huset på Sveavägen 41, lokal Brantingrummet (plan 1). Mötena börjar kl. 17.30 med köp-försäljning-byte, social samvaro och närvarolotteri. Därefter föredrag kl. 18.30, då vi även startar Skype-sändning från mötet så att medlemmar runt om i landet kan delta.

Vårens möten:

  • 17 januari: Sören Andersson, Paketpost från USA till Sverige
  • 21 februari: Lars Kenneth Dahlqvist, Moderna stämplar
  • 20 mars: Staffan Karlsson, Militärpostala pärlor – försändelser från olika perioder och deras historiska bakgrund
  • 17 april: Årsmöte samt presentation av Aktuellt om Posthistoria nr 17
    (årsmötet och Skypesändningen startar kl. 18.30)

Höstens mötesdagar på ABF-huset: 18 september, 20 november och 4 december
Posthistoriska dagen: 26 oktober

Mötena är öppna för medlemmar och intresserade gäster. Om du inte är medlem men är intresserad av något föredrag, kontakta någon medlem som du känner eller info@sspd.se.

Medlemmar som vill delta via Skype och inte redan är anslutna till SSPD:s Skypemöte, kontakta vår webmaster!

ABF-huset avbildat av en frankeringsmaskin från 1971. Valören 222 öre motsvarar inte något existerande porto. Förmodligen rör det sig om ett prov.