Styrelse

Ordförande: Gunnar Lithén
Kassör: Leif Ruud
Övriga styrelseledamöter och suppleanter: Rikard Azelius, Richard Bodin, Arne Forssén, Per Gustafson, Mats Ingers, Tomas Karlsson och Kjell Nilson.