Styrelse

Ordförande: Staffan Karlsson
Sekreterare: Giselher Naglitsch
Kassör: Leif Ruud
Klubbmästare: Jan-Olov Edling
Övriga styrelseledamöter: Tomas Karlsson