Aktuellt om posthistoria

Aktuellt om Posthistoria (AoP) är en skrift där SSPD sedan 1986 publicerar resultat av medlemmarnas posthistoriska forskning. AoP föregicks av Skrifter och Meddelanden från SSPD. De tre senaste numren (12-14) finns till försäljning för 150 kr/st plus porto. Tidigare nummer säljs i mån av tillgång för 50 kr/st plus porto. För information och beställning, kontakta info@sspd.se

Vissa artiklar i AoP finns att ladda ner som PDF via länkar från innehållsförteckningen. Vi har i första hand valt att publicera artiklar från slutsålda nummer. Publicering på Internet görs enbart efter uttryckligt godkännande från författarna.

Aktuellt om Posthistoria nr 14, 2018
Jonas Hällström: Postens LokalPaketDistribution (PLD) i Göteborg 1970-1976
Arne O. Olsson: Svenska automatmärken, Oscar II till Gustav VI Adolf
Evert Zetterberg: Om användningen av blanketter för inrikes tidningsöverflyttning samt adressändring för tidning
Gunnar Dahlstrand: Svenska inrikes postanvisningar 1945-1947
Kjell Arvidsson: Brevkort använt i skrivmaskin
Kjell Nilson: Postens Express i Stockholm 1929-1946
Giselher Naglitsch: Lösbrev och lösväskor till och från Rånäs 1752-1884
Giselher Naglitsch: Hur fick postbönderna betalt?

Aktuellt om Posthistoria nr 13, 2016
Tomas Karlsson och Per Gustafson: Hur får ett brevkort se ut? Postala regler 1887-1907
Staffan Karlsson: Postutväxling med USA, utgående post 1939-1945
Giselher Naglitsch: År 1718 hade Stockholm två posthus och ett generalpostkontor
Klaus Michtner: Foreign cancellations on Baltic Sea states mail

Aktuellt om Posthistoria nr 12, 2014
Giselher Naglitsch: Hur betydande postreformer i mitten av 1800-talet påverkade postlandskapet i centrala delar av Uppland
Arne O. Olsson: Malmö 1-7 post
Klaus Michtner: Forgotten rate and route and irregularities for Swedish mail abroad
Staffan Ferdén: Brev med angivet värde till utlandet under perioden efter Världspostföreningens bildande 1875-UPU 1879
Kjell Nilson: Missionärsbreven till Kina
Staffan Karlsson: Interneringspost i Sverige 1939-1946

Aktuellt om Posthistoria nr 11, 2012 (slutsåld)
Giselher Naglitsch: Posten till Upsala och Norrlanden
Lennart Ivarsson: Postverkets Aviseringsblanketter 1873- ca 1900
Staffan Ferdén: Brevpostförskott till utomnordiska länder före 1907
Tomas Karlsson och Per Gustafson: Utrikes användning av Jubileumsbrevkortet från 1897
Per Gustafson och Tomas Karlsson: Införandet av brevkort med delad adressida i Sverige

Aktuellt om Posthistoria nr 10, 2009
Ingvar Larsson: Postmästarens sportler
Lennart Linden: Lördagsutdelning 1978-1987
Staffan Karlsson: Allmänna säkerhetstjänstens postkontroll under andra världskriget
Lennart Ivarsson: Gotland – ett särbehandlat brevportoområde
Erik Hamberg: Wärde-stämpling av rekommenderade försändelser till utlandet 1873-1882
Förteckning över författare och artiklar i tidigare utgåvor av Aktuellt om Posthistoria och Skrifter och Meddelanden

Aktuellt om Posthistoria nr 9, 2006
Göran Linderoth: Parallellposterna i Sverige
Oddbjørn Solli: Fördubblat porto
Åke Rietz: Portosatser för lösenförsändelser under perioden 1874-1891
Lennart Kron: Posthistoriskt intressanta ångbåtsexpeditioner i Norrland
Kjell Arvidsson: 10 år med Nya Brevnätet och Inkjet

Aktuellt om Posthistoria nr 8, 2003
Jan Billgren: Assurerade försändelser till utlandet under 1900-talet
Jan-Olov Edling: Inrikes mottagningsbevis 1900-1922
Harry Hohndorf: Postrepressalier Sverige-England under första världskriget
Gordon Hughmark: Königliche Schwedische Fürstliche Hessische Post
Per-Erik Nilsson: Post över Kvarken i svunnen tid
Arne Ringbom: Om Postambulanser, postkupéer och järnvägspost – en överpostiljon berättar
Leif Ruud: Försummad och olycksdrabbad post fram till 1900

Aktuellt om Posthistoria nr 7, 2000
Förteckning över artiklar införda i Aktuellt om Posthistoria nr 1-6
Jan Billgren: Några posthistoriskt och personhistoriskt intressanta dokument
Karl-Erik Stenberg: Några ord om och kring SSPD i begynnelseskedet
Göran Elmborg: Allmänna posten, klockarposten och kronoposten i en avkrok
Lennart Lundh: Tidig svensk ångbåtspost 1824-1869
Hans-Ove Aldenbrink: Ångbåtspost på Vättern
Lennart Kron: Ångbåtspostexpeditioner och poststationer ombord på örlogs-/eskaderfartyg 1907-1914.

Aktuellt om Posthistoria nr 6, 1999
Sören Andersson: Paketpost från Schweiz via Sverige till Ryssland 1914-1918
Gert Fredriksson: Postutvecklingen i södra Möre härad längs de nya järnvägslinjerna Torsås-Karlskrona och Torsås-Kalmar
Gordon Hughmark: Letters from Prussia to Stockholm during the cholera period in 1831
Lennart Ivarsson: Brevportot till Sveriges fältpostkontor 1806-1814
Erik Lindgren: Arbetsförhållanden för små postchefer
Arne O. Olsson: Jönköping-Gripenberg Järnväg
Anders Pleijel: Borgholms Postkontor

Aktuellt om posthistoria nr 5, 1997 (slutsåld)
Sören Andersson: Ett bankövertryck 1922
Richard Bodin: Svenska fältpostkontor i utlandet
Lennart Ivarsson: Revidering av postförskottsqvittoblanketterna 1873-1900
Ingvar Larsson: Tidig svensk paketpostföring och diligenstrafik
Karl-Erik Stenberg och Henrik Wirzenius: Några anteckningar om postgången mellan Sverige och Finland under Krimkrigets dagar

Aktuellt om Posthistoria nr 4, 1994
Sören Andersson: Portodelningen i pakettrafiken med Norge 1878-1917
Jan Billgren: Vad ett parti tjänstebrevkort kan innehålla
Sören Eklöw: Brevet som ledde till N.L. i Stockholm
Lennart Ivarsson: Postverkets qvitto-blanketter 1873-ca. 1900
Anker Jönsson: Det tidigaste adressbrevet till postförskottspaket
Göran Linderoth: Kronostämplarna
Knut Norborg: S-försändelse eller söndagsbrev
Harry Salomon: När brevhemligheten inte skyddas
Owe Svahn: Några särlingar bland svenska maskinstämplade försändelser

Aktuellt om Posthistoria nr 3, 1991
Jan Billgren: Handskriftsnoteringar på brev till och från utlandet åren 1855-1894
Jan Billgren: Lösbrevens historia
Arne Forssén: Några ören hit eller dit…
Mats Gustafsson: Porto för inrikes tidningskorsband under perioden 1877 till 1919
Erik Hamberg: Svenska paketpostetiketter före 1894
Erik Hamberg: De försvunna postförskottsreversalerna
Ingemar Wågerman: Sveriges postförbindelser under Gulfkrisen 1990-1991

Aktuellt om Posthistoria nr 2, 1988
Sören Andersson: Utrikes tariffpaket 1885-1920
Jan Billgren: Expressförsändelser åren 1864-1922
Mats Gustafsson: Fribrevstämplar i Stockholm under perioden 1830 till 1873
Wolfgang Löhrich: Svenska brevstämplar i Hamburg
Ingemar Wågerman: Inskeppningsavier
Sven Åhman: Filatelistisk kannibalism

Aktuellt om Posthistoria nr 1, 1986 (slutsåld)
Jan Billgren: Försändelser med mottagningsbevis 1855-1920
Yngve Eriksson: Inrikes paketavier – mitt samlingsområde
Sven-Börje Ewers: Varför trycktes 55 och 80 öres valörerna av Gustaf V i medaljong?
Wolfgang Löhrich: Poststämplarna under den andra Stralsund-perioden
Arman Månsson: Ångbåtspost
Knut Norborg: Lunds postförbindelser med sin omvärld 1771-1816
Karl-Erik Stenberg: Lokalbrefkontoret 1855-1856
Karl-Erik Stenberg: Lokalbrevbäringen i Stockholm året 1862