Kategoriarkiv: Möten

Lyckat SSPD-evenemang i Göteborg

Posthistoria 2023 i Göteborg blev festligt, folkligt och fullsatt. Auktionsvisning, litteraturförsäljning och fyra föredrag i posthistorisk toppklass var en lyckad kombination. Ett stort tack till alla inblandade – föredragshållare, medarrangörer och åhörare! Posthistoria 2023 arrangerades av SSPD i samarbete med SFF Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli.

Peter Stommendals brev med fyra 3-skillingar var ett av de visade objekt som väckte stort intresse.

SSPD-möte 15 februari – Posthornsutgåvorna

På vårt februarimöte i Stockholm berättade Peter Lorentzon om posthornsutgåvorna. Posthornen var ett säkerhetstryck som användes på baksidan av ringtypsfrimärken och 10-öres Oscarsmärken åren 1886–1899. Peter berättade om frimärkstillverkningen, kontakterna mellan tryckeriet och postverket, de frimärken som trycktes och olika tryckvarianter. Som avslutning fick vi se några vackra exempel på försändelser med posthornsmärken. Mötesdeltagarna fick dessutom en trevlig handout baserad på föredraget.

Tilläggsfrankerat och rekommenderat frankokuvert till Tyskland skickat av den kände filatelisten Ernst Ljungström till hans hustru. Anteckningen ”Frim(ärkt af) afsändaren” visar att Ljungström själv stått för den vackra blandfrankeringen, med bl.a. tre olika valörer ur posthornsutgåvan, totalt 40 öre som var korrekt porto.

Tjänstepost på SSPD Syd:s första Skypemöte

Programändring: På SSPD Syd:s möte i Lund tisdagen den 14 februari kommer Valter Skenhall att berätta om sin utställningssamling Svenska tjänsteförsändelser 1920-1990. Föredraget börjar kl. 18.30 och är premiär för Skype-sändningar från mötena i Lund. SSPD:s medlemmar runt om i landet är välkomna att delta digitalt!

Tjänstebrev från Sjukvårdsinspektionen i Stockholm år 1939 med rekommendation, mottagningsbevis och expressutdeltning.

SSPD-möte 18 januari 2023 – Ringtyp 1872–1891

Ringtyp är en av de mest populära frimärksemissionerna bland Sverigesamlare, och ringtypsperioden rymmer också mycket intressant posthistoria. På vårt januarimöte i Stockholm visade Lars Ekberg försändelser från sin omfattande ringtypssamling. Lars berättade om hur han använder försändelser och posthistoria i ett utställningsexponat i traditionell klass, och hur urval och beskrivningar skiljer sig från posthistoriska exponat. Vi fick se en blandning av försändelser där frimärksvalörerna använts på avsett sätt och mer udda saker som kan förgylla en samling, exempelvis enheter, blandfrankeringar, ovanliga portosatser och exotiska destinationer.

Rekbrev för vilket avsändaren begärt mottagningsbevis och det tillhörande mottagningsbeviset – en mycket ovanlig kombination.

SSPD-möte 7 december 2022 – Ångbåtspost på Mälaren

Vid vårt decembermöte på ABF-huset i Stockholm berättade Leif Bergman om ”Mälartrafiken Stockholm–Vårby–Fittja–Tullinge”. Ångfartygen Sjöfröken (ÅBXP 63) och Sirén (ÅBXP 119) förde post från Riddarholmen i Stockholm till Fittja och periodvis även till Tullinge. Leif visade postala försändelser, vykort och andra typer av material som dokumenterade ångbåtstrafiken och de olika bryggor som båtarna angjorde.

Petersbergs brygga (det finns flera Petersberg i Mälaren) ligger på traden Stockholm-Vårby. Många bryggor har egen postadress – i detta fall Sjöfröken, som hade ÅBXP 63. Kortet har gått med Östanå I, ÅBXP 29, från Stockholms norra skärgård och vidarebefordrats av en Mälarbåt utan att få andra stämplar på vägen.

SSPD-möte 12 oktober – En lantbrevbärare i Norrland

På vårt oktobermöte berättade Olov Fägremo om Post-Oskar – Oskar Teodor Olofsson – som tjänstgjorde som ”gående lantbrevbärare” från 1918 till 1935. Han förde post till Norge, först från Ängesdal (söder om Tärnaby) till Skalmodal och från 1920 från Ängesdal till Grensvoll på andra sidan gränsen. Uppdraget innebar en tur fram och åter per vecka, sträckan mätte 65 km och turen tog tre dagar i varje riktning. Under sommarhalvåret tog han sig fram till fots och med båt, på vintrarna var det skidor som gällde. Historien hade ett tragiskt slut – hösten 1935 drunknade Post-Oskar då hans båt under en av hans postturer kantrade på Nedre Vapstsjön.

Ett brev till Norge som burits av Post-Oskar.

SSPD-möte 14 september – svenska figurstämplar

På höstens första möte i Stockholm berättade Kaj Lindqvist om den kartläggning av svenska figurstämplar som han arbetar med tillsammans med Jan-Olov Edling och Kjell Nilson. Figurstämplarna användes av allt att döma av brevbärare, och Kaj identifierade tre huvudsakliga användningsområden: 1) frankerade försändelser där man missat att stämpla frimärkena på postkontoret, och brevbäraren därför såg till att märkena blev makulerade när han delade ut posten, 2) lösenpost som delades ut av brevbärare, som då makulerade de frimärken som betalade lösenavgiften, och 3) frankerad lokalpost som lämnades till brevbärare för utdelning på samma brevbäringstur. De flesta figurstämplarna har använts på Östermalm i Stockholm, men det förekommer stämplar från andra delar av Stockholm och även från andra orter.

För närvarande baseras kartläggningen på 195 försändelser och över 1000 lösa frimärken med figurstämplar. Totalt har Kaj och hans kollegor identifierat 99 olika stämplar som de kategoriserat och gett en preliminär numrering. Så småningom hoppas de kunna publicera sin kartläggning, men innan dess vill de gärna komplettera med ytterligare material. Har du försändelser eller frimärken med figurstämplar? Maila i så fall bilder (högupplösta, och både fram- och baksida om det gäller försändelser) till kajlindqvist@hotmail.com! Kaj är också mycket intresserad av information om hur och av vem/vilka figurstämplarna tillverkades och användes.

Lokalbrev från Stockholm 1923, där maskinstämpeln missat och brevbäraren makulerat frimärket med en figurstämpel av balk-typ. Adressen är Linnégatan 79 på Östermalm.

Höstens möten i Stockholm

Nu är höstens mötesdagar på ABF-huset i Stockholm inbokade. Vi ordnar också ett studiebesök på Postmuseums magasin i Tumba den 12 september, som kräver föranmälan. Mer information om höstens program finns här.

Årsmöte 20 april

SSPD höll sitt årsmöte på ABF-huset och via Skype den 20 april 2022. Gunnar Lithén omvaldes som ordförande. Giselher Naglitsch och Lars Wester lämnade styrelsen och ersattes av Rikard Azelius och Richard Bodin. Vår tidigare ordförande under många år, Staffan Karlsson, utsågs till hedersmedlem i sällskapet.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Giselher Naglitsch sin nya bok, Sigtunabygdens posthistoria från mitten av 1600-talet till nutid, från Mårten Litz i Tullstugan till Paulina på Coop. I boken summerar Giselher många års posthistorisk forskning och dokumentation. Hans arbete har tidigare resulterat i en prisbelönt utställningssamling och åtskilliga artiklar i SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Boken vänder sig till både posthistoriker och hembygdsintresserade. Alla som deltog i det fysiska årsmötet fick ett exemplar av boken som gåva.

Postiljonen Carl Oscar Jonsson körde postskjutsen mellan Sigtuna och Märsta åren 1903–1918.

SSPD-möte 16 mars

År 1914 hölls Baltiska utställningen Malmö. Det var en stor konstindustri- och hantverksutställning med representation från Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. Utställningen hade ett eget postkontor, och på SSPD:s marsmöte berättade Hans Uno Hansson om posthanteringen på utställningen. Under utställningsperioden hanterades 600 000 avgående och 110 000 ankommande försändelser. Samlare kan hitta flera olika stämplar och postala etiketter från det tillfälliga postkontoret, och därtill brevmärken, icke-postala sidostämplar från utställare och en mängd olika vykort. Dessutom fick vi se ett exempel på ”servitörpost” från utställningens restaurang! Vi tackar Hans Uno för ett trevligt föredrag, och tipsar gärna om hans fina utställningssamling med vykort från Baltiska utställningen.

Baltiska utställningens postkontor.