SSPD-möte 12 oktober – En lantbrevbärare i Norrland

På vårt oktobermöte berättade Olov Fägremo om Post-Oskar – Oskar Teodor Olofsson – som tjänstgjorde som ”gående lantbrevbärare” från 1918 till 1935. Han förde post till Norge, först från Ängesdal (söder om Tärnaby) till Skalmodal och från 1920 från Ängesdal till Grensvoll på andra sidan gränsen. Uppdraget innebar en tur fram och åter per vecka, sträckan mätte 65 km och turen tog tre dagar i varje riktning. Under sommarhalvåret tog han sig fram till fots och med båt, på vintrarna var det skidor som gällde. Historien hade ett tragiskt slut – hösten 1935 drunknade Post-Oskar då hans båt under en av hans postturer kantrade på Nedre Vapstsjön.

Ett brev till Norge som burits av Post-Oskar.