Posthistoriska dagen 2023

Lördagen den 18 november anordnar SSPD årets posthistoriska dag i Stockholm på ABF-huset, Sveavägen 41. Lokal meddelas senare.

Program
11.00 Köp/försäljning/byte av material, mingel
12.00 Gunnar Lithén, ordförande SSPD: Välkomsthälsning
12.05 Erik Hamberg, Brev med dubbla posttjänster
12.50 Kjell Nilson, Två postbärare
13.35 Rast
13.50 Robert Stolt, Illustrerade försändelser
14.15 Gert Fredriksson, Några orters post- och handelsutveckling i Stranda härad
15.00 Avslutning
Därefter middag på restaurang S:ta Clara i Gamla Stan.

Programmet på ABF-huset är öppet för alla intresserade. Fri entré. Mycket välkomna!

Denna vackra paketavi är en av pärlorna i Gert Fredrikssons presentation. Mottagaren i Ålem fick lösa ut sitt paket med 2 kronor och 10 öre.