Posthistoriska dagen 2023

Lördagen den 18 november anordnar SSPD årets posthistoriska dag i Stockholm på Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 i Gamla Stan (lokal Bergmansalen).

Program
11.00 Köp/försäljning/byte av material, mingel
12.00 Gunnar Lithén, ordförande SSPD: Välkomsthälsning
12.05 Erik Hamberg, Brev med dubbla posttjänster
12.50 Kjell Nilson, Två postbärare
13.35 Rast
13.50 Robert Stolt, Illustrerade försändelser
14.15 Gert Fredriksson, Några orters post- och handelsutveckling i Stranda härad
15.00 Avslutning
Därefter middag på restaurang S:ta Clara i Gamla Stan (var och en beställer och betalar den mat och dryck som önskas).

Posthistoriska dagen är öppen för alla intresserade. Fri entré. Mycket välkomna!

Denna vackra paketavi är en av pärlorna i Gert Fredrikssons presentation. Mottagaren i Ålem fick lösa ut sitt paket med 2 kronor och 10 öre.