Projekt

Sällskapet bedriver flera posthistoriska forsknings- och dokumentationsprojekt som uppdateras löpande allteftersom ny information tillkommer.

De flesta projekten är för närvarande inte tillgängliga pga. problem hos den amerikanska webbplats där de ligger. Vi hoppas på en snar lösning på problemet.

Posthistorisk handbok 1920-1994
Svenska postala etiketter
Färgade normalstämplar
Lösenstämplar, centimevalör
Lösenstämplar, bråkstreckstyp
Förtullningsavgift och dragarpengar 1921-1993
Singelfrankeringar på Postemblem
Singelfrankeringar på Tre Kronor
Svensk olyckspost (projekt tillsammans med Sveriges Militärpostsällskap och Hembygdsfilatelisterna)
Lösenförsändelser från USA till Sverige
USA:s presidentutgåva: Försändelser till Sverige
Svensk-amerikanska brevmärken


Tre Kronor i valören 1,75 är ett av de svåraste svenska frimärkena att hitta som singelfrankering. Portot för detta brev till USA 1950 består av brevporto (30 öre), rektillägg (25 öre) och luftposttillägg (120 öre). Från projektet Singelfrankeringar på Tre Kronor.