SSPD-möte 14 september – svenska figurstämplar

På höstens första möte i Stockholm berättade Kaj Lindqvist om den kartläggning av svenska figurstämplar som han arbetar med tillsammans med Jan-Olov Edling och Kjell Nilson. Figurstämplarna användes av allt att döma av brevbärare, och Kaj identifierade tre huvudsakliga användningsområden: 1) frankerade försändelser där man missat att stämpla frimärkena på postkontoret, och brevbäraren därför såg till att märkena blev makulerade när han delade ut posten, 2) lösenpost som delades ut av brevbärare, som då makulerade de frimärken som betalade lösenavgiften, och 3) frankerad lokalpost som lämnades till brevbärare för utdelning på samma brevbäringstur. De flesta figurstämplarna har använts på Östermalm i Stockholm, men det förekommer stämplar från andra delar av Stockholm och även från andra orter.

För närvarande baseras kartläggningen på 195 försändelser och över 1000 lösa frimärken med figurstämplar. Totalt har Kaj och hans kollegor identifierat 99 olika stämplar som de kategoriserat och gett en preliminär numrering. Så småningom hoppas de kunna publicera sin kartläggning, men innan dess vill de gärna komplettera med ytterligare material. Har du försändelser eller frimärken med figurstämplar? Maila i så fall bilder (högupplösta, och både fram- och baksida om det gäller försändelser) till kajlindqvist@hotmail.com! Kaj är också mycket intresserad av information om hur och av vem/vilka figurstämplarna tillverkades och användes.

Lokalbrev från Stockholm 1923, där maskinstämpeln missat och brevbäraren makulerat frimärket med en figurstämpel av balk-typ. Adressen är Linnégatan 79 på Östermalm.