Tjänstepost på SSPD Syd:s första Skypemöte

Programändring: På SSPD Syd:s möte i Lund tisdagen den 14 februari kommer Valter Skenhall att berätta om sin utställningssamling Svenska tjänsteförsändelser 1920-1990. Föredraget börjar kl. 18.30 och är premiär för Skype-sändningar från mötena i Lund. SSPD:s medlemmar runt om i landet är välkomna att delta digitalt!

Tjänstebrev från Sjukvårdsinspektionen i Stockholm år 1939 med rekommendation, mottagningsbevis och expressutdeltning.