Skrifter och Meddelanden från SSPD

Skrifter och Meddelanden från SSPD gavs ut från 1974 till 1982 och utkom i sex nummer. Formatet var stencilerad A4.

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 1
Curt Haij, Per Ansner & Ulf Sahlberg, Blanketter för inlämningsbevis för öppen och sluten    rekommendation före år 1900
Rune Haldorsson, Posttaxor och almanackor
Rune Haldorsson, Monografi över klockarpostgång i Västergötland

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 2
Karl-Erik Stenberg, Svensk posthistorisk dokumentation

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 3
Holger Olsson, Hemortsamlande
Einar Lundström, Hugo Lundqvist, Christer Wahlbom & Per Hansson, Små tjänstefrimärken på försändelser
Börge Lundh, Hamburgs transitstämplar på brev från monarkierna Danmark och Sverige till september 1806
Lennart Bjurenäs, Ängelholms första stämplar

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 4
Curt Haij, Strålstämplarnas historia
Karl-Erik Stenberg, Datumlösa ortstämplar med tonvikt på tiden 1819-1830
Upprop angåendebläckmakuleringar
Arne O. Olsson, Blankett nr. 239 – paketadresskortet
Efterlysning av bågstämplar

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 5
Karl-Erik Stenberg, Datumlösa ortstämplar med tonvikt på tiden 1819-1830 del 2
Arne. O. Olsson, FIP:s reglemente över regler för posthistoriska samlingar
Rolf Gummesson, Äldre frimärken – ny kurseringstid

Skrifter och Meddelanden från SSPD nr 6
Arne Forssen, Kvalitetsbedömning av försändelser
Karl-Erik Stenberg, Så stämplade man förr
Björn Sylwan, En 1800-talsstämpel på 1900-talet
Rolf Gummesson, Åländsk kronopost
Karl-Erik Stenberg & Hans von Euler, Många vita fläckar återstår…