SSPD-möte 6 december – Posthistoria från Åland

Under årets sista medlemsmöte i Stockholm hade vi besök från Finland. Per-Edvin Persson berättade om ”Postgång under krig och kolera mellan Finland, Åland och Sverige under 1800-talet”. Han inledde med en översikt över Ålands betydelse som postväg mellan Sverige och Finland, från 1600-talet till senare delen av 1800-talet då ångbåtstrafiken successivt tog över. Därefter berättade han om tre intressanta episoder som påverkat Åland och på olika sätt lämnat posthistoriska avtryck – Finska kriget 1808–1809 (som ledde till att Finland blev ett ryskt storfurstendöme), koleraepidemin 1831–1832 och Krimkriget i Östersjön 1854–1855.

Postrodd mellan Grisslehamn och Eckerö, svenskt frimärksmotiv från 1979.