Ändrat mötesdatum i Malmö

SSPD Syd har ändrat mötesdatum från 16 november till 30 november. Anledningen är att Lunds Filatelistförening har möte samma dag. Programmet finns här.