Ändrat program för oktobermötet

Vår ordinarie föredragshållare har fått förhinder, så på vårt digitala medlemsmöte den 20 oktober kommer Kjell Nilson att berätta om ett av sina enramsexponat på SSPD:s jubileumsutställning: Frankering från olika länder och postföretag.

Brev befordrat med Stockholm-Saltsjöns järnväg. Fraktavgiften är betald med järnvägens fraktmärke, men pga. postmonopolet krävdes också frankering med postverkets frimärken.