Månadens brev – december 2020

Konservburkar hör heller inte till vanligheten! Frankerat med 1.90 kr, rätt dubbelt brevporto gällande från 76.02.01 till 77.02.28.