Medlemsnålar

Vi har köpt in en ny omgång medlemsnålar (pins att fästa på t.ex. kavajslag), som nya medlemmar i sällskapet får i samband med inval. Gamla medlemmar som tappat bort sina nålar, eller vill ha en extra, kan köpa medlemsnålar för 70 kr/st inkl. porto. Beställ genom e-post info@sspd.se.