Den 6 april i Göteborg…

SSPD anordnar en posthistorisk vårträff i Göteborg den 6 april 2024. På programmet står auktionsvisning inför Göta Frimärkens posthistoriska auktion och föredrag av Peter Lorentzon, Fredrik Ydell, Bengt Herrman och Leif Ruud. Dessutom kommer SSPD, Nordisk Filateli, Göta Frimärken, SFF och Postmusei vänner att sälja filatelistisk och posthistorisk litteratur. Fri entré, alla är välkomna!

Avbrott i postutväxlingen med Kina under den kinesiska revolutionen 1949 gjorde att detta brev, ur Leif Ruuds samling, inte gick att befordra, utan sändes i retur till Sverige.

Posthistoria 2024 i Göteborg arrangeras av SSPD i samarbete med SFF-föreningen i Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Väl mött i Göteborg!