Posthistoria från Bohuslän

Anders Lundgren har gett ut en ny utgåva av Posthistoria från Bohuslän. Boken behandlar alla aspekter av postverksamheten i Bohuslän från 1600-talet och fram till i dag – postanstalter, poststämplar, postvägar och annan lokal posthistoria. Den är rikt illustrerad med postala objekt, vykort och bilder. Posthistoria från Bohuslän omfattar 600 sidor i A4-format. Den kan beställas för 500 kr + porto av Anders Lundgren, tel. 0707-31 24 00 eller e-post anders.lundgren7@outlook.com.